KBA i Apex rozpoczynają współpracę dla regeneracji wałków rastrowych
5 wrz 2016 12:20

W lipcu br. firma KBA-Digital & Web w Würzburgu podpisała umowę o współpracy z holenderską firmą Apex International, dotyczącą powlekania i grawerowania wałków rastrowych do maszyn KBA Cortina do bezwodnego druku offsetowego. Głównym celem tej współpracy jest zagwarantowanie szybkiej dostawy nowo powlekanych i grawerowanych wałków rastrowych dla użytkowników maszyny KBA Cortina, w momencie, gdy konserwacja staje się konieczna ze względu na zużycie po kilku latach produkcji. Dwudziestu użytkowników wybrało już kompaktową i bezwodną maszynę KBA Cortina, co stanowi łącznie 86 wież i 688 zespołów drukujących. Dziewiętnaście z tych maszyn, z 680 jednostkami drukującymi i jednakową liczbą wałków rastrowych, jest w codziennej eksploatacji. Pierwsza linia drukująca zaczęła pracę 11 lat temu, dlatego należy spodziewać się pewnego stopnia zużycia wałka rastrowego i co za tym idzie, konieczności jego wymiany. KBA szacuje żywotność wałka rastrowego Cortina na około 200 mln obrotów cylindra, choć wiele wałków jest użytkowanych przez znacznie dłuższy czas. Zarówno farba i nacisk rakla, jak i natura ceramicznej powłoki oraz typ grawerowania są istotnymi czynnikami wpływającymi na cykl życia wałka. Jako jeden z wiodących na świecie producentów wałków rastrowych i dozujących, Apex International posiada duże doświadczenie i know-how w tej dziedzinie. Firma uzyskała patenty na tzw. technologię rastrową GTT geometrii grawerowania, opartą na otwartych kanalikach ułożonych w formie slalomu, które są zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najbardziej jednorodną aplikację farby, jednocześnie zmniejszając jej zużycie do minimum. Z kolei wnętrze wałków rastrowych Cortina o podwójnych ściankach zostało opatentowane przez KBA; tutaj zintegrowana regulacja temperatury umożliwia precyzyjną kontrolę aplikacji farby. Dlatego też wałki rastrowe Cortina są droższe niż standardowe wałki konwencjonalnego zespołu farbowego, stąd regeneracja nowej powłoki ceramicznej oraz grawerowania laserowego to atrakcyjne rozwiązanie. Użytkownicy Cortiny nie odczują żadnych zmian w procedurach dotyczących napraw czy wymiany wałków. Zużyte wałki powinny być wysłane do fabryki KBA w Radebeul. Wnętrze wałka zostanie tam zbadane termograficznie pod kątem zanieczyszczeń. Jeśli to konieczne, każde zanieczyszczenie jest przepłukiwane lub, w razie potrzeby, czyszczone za pomocą szczotki. Wałek jest następnie wypełniany azotem w celu zabezpieczenia przed korozją i wysyłany do zakładów Apex, gdzie następuje odnowienie jego powierzchni. Wałek po usunięciu wierzchniej warstwy jest pokrywany nową warstwą ceramiczną i laserowo grawerowany przy użyciu technologii GTT. KBA i Apex zobowiązały się do łączenia ich specjalistycznej wiedzy na temat wałków rastrowych dla bezwodnego druku offsetowego i planują razem kontynuować rozwój istniejących rozwiązań. Ponadto obecni użytkownicy będą mogli korzystać z większej stabilności procesu naprawy o wysokiej jakości i krótkich terminach dostaw. To samo dotyczy nowych wałków, zarówno w przypadku nowej, jak i rozszerzonej instalacji maszyn KBA Cortina oraz części do wymiany. Na podstawie informacji firmy KBA opracowała AP