Proces refinansowania Arctic Paper SA zakończony
12 wrz 2016 13:47

Grupa Arctic Paper pomyślnie zakończyła proces zmiany struktury finansowania działalności w segmencie papieru. Spółka podpisała umowę kredytów terminowych i odnawialnych na kwotę 31,3 mln PLN i 52,4 mln EUR z konsorcjum banków w składzie: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK (Grupa Santander) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jednocześnie Spółka podpisała z Haitong Bank SA umowy związane z planowanym programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł. Nowa struktura finansowania, łącząca kredyt bankowy oraz emisję obligacji, ma na celu zwiększenie stabilności finansowej Grupy, jednocześnie zapewniając wyższy stopień elastyczności źródeł finansowania. Scentralizowanie finansowania umożliwi bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek. Zwiększy to konkurencyjność Grupy, a także pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i gospodarowania zasobami. Dodatkowo spółka Arctic Paper będzie mogła kontynuować inwestycje w nowe produkty we wszystkich swoich zakładach w szerszym niż dotychczas zakresie. W ramach planu refinansowania zakład Grupy w Kostrzynie zostanie zmodernizowany w ramach programu EBOiR Green Economy Transition (GET), mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz minimalizację ilości wytwarzanych odpadów. Spółka rozważa także zwiększenie w przyszłości mocy produkcyjnych w papierni Arctic Paper Kostrzyn. „Po wnikliwej analizie stworzyliśmy solidne podstawy finansowania. Poprawi to naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli na szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Refinansowanie, w połączeniu z efektami osiąganymi w ramach Programu Poprawy Rentowności 2015/2016, pomoże nam w jeszcze większym stopniu wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne” – skomentowała Małgorzata Majewska, członek zarządu i dyrektor finansowa Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>