Integracja systemu workflow Apogee 10 z RIP-em Fiery
6 paź 2016 15:14

Electronics For Imaging (EFI) i Agfa Graphics poinformowały o zintegrowaniu RIP-ów z serii Fiery z najnowszą wersją systemu workflow Apogee 10. „Za sprawą integracji tych rozwiązań użytkownicy oprogramowania Agfa Apogee, w tym jego najnowszej wersji – Apogee 10, w jeszcze większym stopniu wykorzystają potencjał hybrydowych środowisk produkcyjnych, w ramach których pracują zarówno offsetowe, jak i cyfrowe maszyny drukujące – mówi Andy Grant, szef działu oprogramowania Agfa Graphics. – Poprzez certyfikowany, będący standardem rynkowym protokół JDF nasi klienci wykorzystujący Apogee mogą zintegrować swój workflow z jedną z wielu maszyn cyfrowych sterowanych RIP-em Fiery. W praktyce oznacza to możliwość szybkiego i łatwego kierowania zleceń do urządzenia najefektywniejszego kosztowo, a w efekcie – zwiększenie wydajności produkcji”. Agfa Graphics i EFI oferują obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych, hybrydowych systemów workflow, przeznaczonych na rynek druku akcydensowego. Pozwala on – zdaniem obu dostawców – na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią zarówno w tradycyjnych maszynach offsetowych, jak i cyfrowych, sterowanych RIP-em Fiery. Jednym z pierwszych użytkowników tego wspólnego rozwiązania jest szwedzka drukarnia Skånetryck, która za pośrednictwem systemu Apogee realizuje szereg procesów przygotowujących prace do drukowania (m.in. impozycję, wybór materiału czy zarządzanie barwą) w maszynach sterowanych RIP-em Fiery. Mówi jej dyrektor generalny – Hakan Walhed: „Dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania Agfa Graphics i EFI w najbardziej obciążone produkcją dni oszczędzamy nawet do dwóch godzin na procesach związanych z prepressem. Jego dużą zaletą jest stabilność całego systemu workflow, który uwzględnia obsługę zarówno offsetowych, jak i cyfrowych maszyn drukujących”. Apogee 10 jawi się jako zaawansowane, hybrydowe centrum produkcyjne umożliwiające zarówno sterowanie naświetlaniem form drukowych, jak i – za sprawą integracji z platformą EFI Fiery – scentralizowanie, a w efekcie skrócenie wszystkich zadań realizowanych w przygotowalni. Wśród funkcji oferowanych przez system znajduje się m.in. opcja dzielenia pracy na części i osobnej wysyłki elementów wykonywanych w technologii cyfrowej. Jak zapewnia producent, jest to optymalne narzędzie w przypadku zleceń uwzględniających wiele wersji tego samego produktu , jak też w kontekście tworzenia proofów dla wielostronicowych książek. Najnowszy RIP firmy EFI, Fiery FS200 Pro, pozwala – zdaniem jego producenta – znacząco podnieść opłacalność inwestycji w cyfrową maszynę drukującą, tak pod względem wydajności, zyskowności, jak też jakości drukowania. Zintegrowanie z nim systemu Apogee umożliwia klientom Agfa Graphics korzystanie z wielu udoskonaleń wprowadzonych ostatnio przez EFI, m.in. z HyperRIP. Technologia ta – jak zapewnia producent – przyspiesza przetwarzanie (rasteryzację) zleceń nawet o 55 proc. Firma wprowadziła też zaawansowane narzędzia w zakresie zarządzania barwą, którymi użytkownik steruje z poziomu interfejsu Apogee. Do dyspozycji klientów korzystających z Apogee jest też obecnie wielokrotnie nagradzana technologia zarządzania barwą, oferowana przez EFI Fiery; tu informacji o profilach kolorystycznych i renderingu dostarcza system Agfa Graphics. Co więcej, jego użytkownicy mają dostęp do pełnego katalogu papierów do druku cyfrowego (tzw. Fiery Paper Catalog) z poziomu Apogee. System dokonuje wyboru materiałów, dostosowanych do produkcji realizowanej za pośrednictwem RIP-a Fiery. Podobny proces wyboru można zastosować także w przypadku realizowanego w linii wykańczania wydruków cyfrowych. Zintegrowany workflow hybrydowy pozwala na przesyłanie raportów o statusie prac z RIP-a Fiery bezpośrednio do Apogee. Dzięki temu zarówno operatorzy systemów prepress, jak i maszyn drukujących mogą na bieżąco monitorować produkcję. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics