API Group z prezentacją w Zespole Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego
7 paź 2016 11:04

Nieodłączną częścią działań API Group są od pewnego czasu spotkania o charakterze szkoleniowo-warsztatowym z jej klientami: agencjami reklamowymi, drukarniami, a także z właścicielami marek. Na czele projektu, w ramach którego się one odbywają, stoi David Peters – creative development manager. Ostatnio przybył on po raz kolejny do Polski, by spotkać się z przedstawicielami kilku drukarń opakowaniowych i etykietowych. Ostatnim punktem jego wrześniowej wizyty w naszym kraju była specjalna prezentacja dla uczniów Zespołu Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego w Warszawie. Przed kilku laty w ramach działającego tu technikum został uruchomiony kierunek „Technik organizacji reklamy”. Integralną częścią zespołu jest też liceum ogólnokształcące, ukierunkowane m.in. na zagadnienia związane z projektowaniem plastycznym. W spotkaniu z Davidem Petersem wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z obu tych szkół i przedstawiciele kadry pedagogicznej. Prelegentowi towarzyszyły Katarzyna Kozińska – dyrektor zarządzająca API Folie Polska oraz Kinga Kusińska z działu handlowego firmy. David Peters opowiadał o początkach swojej kariery w obszarze projektowania, reklamy i opakowań, przedstawiał kluczowe aspekty twórczego i wolnego od schematów myślenia designerskiego. Zdradził również tajniki swojego warsztatu, prezentując specjalne tablice tematyczne uwzględniające nie tylko najnowsze trendy w projektowaniu opakowań, materiały używane w swojej pracy i efekty specjalne dzięki nim generowane, ale też jego własne pomysły projektów. Spotkanie było dla uczniów okazją do zadawania pytań, jak również do zapoznania się z licznymi próbkami opakowań autorstwa prelegenta, wykonanych z udziałem specjalistycznych materiałów API. David Peters zaproponował też pomoc uczniom warszawskiej placówki, którzy byliby zainteresowani jego konsultacjami przy tworzonych projektach, a także nieformalną współpracę, podobną do tej, jaką firma API Group podjęła swego czasu z jedną z brytyjskich uczelni kształcących przyszłych projektantów czy grafików. Mówi Katarzyna Kozińska, dyrektor zarządzająca API Folie Polska: „(...) Chętnie wesprzemy tę placówkę m.in. poprzez dostarczanie na użytek szkoły różnego rodzaju opakowań, uwzględniających efekty specjalne, wykonanych z zastosowaniem materiałów API. Mamy nadzieję, że choć dla części uczniów zarówno to spotkanie, jak i dalsze kontakty z nami staną się inspiracją i przyczynią do większego zainteresowania niezwykle przyszłościową branżą, jaką jest segment opakowań i etykiet”. Leszek Olszewski, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego w Warszawie, dodaje: „Współpraca z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w branży oraz czerpanie z wiedzy ekspertów-praktyków jest nieodzownym elementem procesu kształcenia zawodowego. (...) Proedukacyjna postawa i działalność podejmowana przez API Group na rzecz aktywizacji zawodowej uczniów na etapie edukacji oraz przekazywania praktycznych tajników branży powinna stanowić wzór do naśladowania dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Mamy nadzieję (...) na kontynuację owocnej współpracy. (...)". O spotkaniu z Davidem Petersem bardzo pozytywnie wypowiadali się również biorący w nim udział uczniowie 1. klasy kierunku „Technik organizacji reklamy”. Opracowano na podstawie informacji firmy API Group

cript>