Drukkerij de Bij zwycięzcą globalnej edycji konkursu Kodak Sonora Plate Green Leaf 2016
3 lis 2016 12:18

Holenderska firma Drukkerij de Bij zwyciężyła w pierwszej, globalnej edycji konkursu Kodak Sonora Green Leaf Award za rok 2016. Promuje on przedsiębiorstwa poligraficzne, działające proekologicznie i wdrażające szereg inicjatyw zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. W ramach przyznanej nagrody na ręce kadry zarządzającej Drukkerij de Bij została przekazana w formie darowizny kwota 5000 euro. Zasiliła ona konto organizacji charytatywnej Suus & Abel Sustainable, której współzałożycielem jest holenderska drukarnia. Drukkerij de Bij korzysta z wielu energooszczędnych rozwiązań sprzętowych, które bazują na odnawialnych źródłach energii, monitorując poziom jej zużycia, jak również kontrolując ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Firma ściśle kontroluje poziom zużycia wody, a także prowadzi działania w zakresie recyklingu papieru, kartonu, opakowań, płyt aluminiowych, baterii oraz elementów elektronicznych. Drukarnia stosuje w codziennej produkcji biofarby, bezalkoholowe rozpuszczalniki, jak również pochodzące z odzysku podłoża drukowe posiadające certyfikat FSC. Drukkerij de Bij od lat z powodzeniem stosuje w codziennej produkcji płyty Kodak Sonora, których dostawcą jest lokalny dealer firmy Kodak – AteCe Graphic Products. Nagroda Sonora Plate Green Leaf Award została powołana do życia w 2013 roku z myślą o klientach firmy Kodak, podejmujących proekologiczne inicjatywy w swojej działalności. Konkursowe zgłoszenia są oceniane na podstawie całego spektrum kryteriów. Zwycięzcę – na podstawie specjalnie zdefiniowanej punktacji – wyłania jury, składające się z przedstawicieli firmy Kodak. Laureat tegorocznej, pierwszej globalnej edycji konkursu został wyłoniony spośród drukarń, które zdobyły wcześniej przyznawane, regionalne nagrody Sonora Plate Green Leaf Award. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak GCG

cript>