Międzynarodowy Konkurs Graficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
23 lis 2016 09:22

Po raz kolejny Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym organizuje Międzynarodowy Konkurs Graficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Temat tegorocznego Konkursu to „Recykling — ratunek dla świata”. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i za granicą. Cele konkursu to upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu. W roku 2017 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej. Plakat pt. „Recykling - ratunek dla świata” powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z recyklingiem w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat będzie stanowił część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu. Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Praca powinna zawierać: – fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora, – fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w Konkursie, – hasło „Recykling – ratunek dla świata” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim, – dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski). Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3: – format pracy netto: A3 (poziom), – spad: 3 mm (z każdej strony), – rozdzielczość bitmap: 300 dpi, – przestrzeń barwna: CMYK lub RGB, – fonty zamienione na krzywe, – format pliku: PDF – w jakości drukarskiej. Dodatkowo: nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach 20-21.04.2017 r . Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac. Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez jury. Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017 r. na adres konkurszspk@gmail.com Jury konkursu będzie oceniać oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. Prace niespełniające wymogów technicznych zostaną odrzucone. Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów konkursu. Nagrody: – Nagroda główna: Laptop – Nagroda za 2. miejsce: Tablet – Nagroda za 3. miejsce: Tablet – Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w maju 2017 r. (10 000 wyświetleń). „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Konkursu. Opracowano na podstawie informacji organizatorów