Fujifilm wśród 100 największych innowatorów na świecie
24 sty 2017 09:51

top_100_global_innovatorsFujifilm Corporation po raz piąty z rzędu znalazła się w gronie 100 światowych firm i instytucji, którym przyznano tytuł „Clarivate Top 100 Global Innovator”. Twórcą tego rankingu, uwzględniającego przedsiębiorstwa i instytucje uznane w danym roku za najbardziej innowacyjne w skali globalnej, jest firma Clarivate Analytics, dawny oddział Thomson Reuters odpowiedzialny za własność intelektualną i naukę.

Clarivate Analytics co roku honoruje tym wyróżnieniem 100 firm z całego świata, które chronią własną inwencję poprzez ustanawianie praw do własności intelektualnej oraz wprowadzają na rynek nowe, opatentowane technologie i rozwiązania, które – zdaniem twórców rankingu – można uznać za „prawdziwie innowacyjne”. Stosowana tu metodologia opiera się na czterech głównych kryteriach. Są nimi: „całkowita liczba zgłoszonych patentów”, „stosunek zgłoszonych patentów do uzyskanych grantów”, „globalny zasięg portfolio” oraz „wpływ opatentowanych rozwiązań na rzeczywistość, określany na bazie ilości cytatów pochodzących z mediów”. Firma Fujifilm znalazła się w gronie 100 „największych innowatorów świata” głównie dzięki bardzo wysokiej punktacji za drugie z wymienionych kryteriów. W przypadku pozostałych ocena japońskiego koncernu również była bardzo wysoka.
Jak zapewnia kierownictwo firmy Fujifilm, jej misja jest zbieżna z wytycznymi Clarivate Analytics i zakłada ciągłe kreowanie wartości dla szeroko rozumianej społeczności, m.in. poprzez aktywny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych; poszukiwanie nowych możliwości biznesowych pozwalających na dalszy rozwój; a także wzbogacanie własności intelektualnej, mającej znaczący wpływ na działalność biznesową. Japoński koncern zapowiada, że w dalszym ciągu będzie aktywnie realizował swoje prace badawczo-rozwojowe, chroniąc i wykorzystując własność intelektualną, będącą ich rezultatem. Celem nadrzędnym – jak zapewnia kierownictwo firmy – jest bowiem dalsze wzbogacanie wartości korporacyjnej Fujifilm Group oraz jej dalsze wzrosty, realizowane zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju.

Opracowano na podstawie informacji firmy Fujifilm