Grupa Arctic Paper w 2016 roku
20 mar 2017 13:21

Grupa Arctic Paper uzyskała w 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 2,97 mld zł – o 2,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł ponad 249,6 mln zł (wzrost o 17,4 proc. w stosunku do roku 2015), a zysk operacyjny przekroczył 125 mln zł (wzrost o 24,7 proc.).

Wyniki z wyłączeniem Rottneros: Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru w 2016 r. wyniosły prawie 2,22 mld zł i były wyższe o 3,5 proc. niż w roku 2015. Wynik EBITDA wzrósł do ponad 148 mln zł, czyli o 111,1 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny wzrósł do 34,1 mln zł, w porównaniu ze stratą w wysokości 7,2 mln zł w roku poprzednim.

W IV kwartale 2016 r. rynek wysokiej jakości papieru graficznego nadal się zmniejszał, notując spadek o 6,1 proc. (w porównaniu do IV kwartału 2015, wg danych EuroGraph). W tym samym okresie Arctic Paper zwiększył sprzedaż o 0,6 proc., umacniając swoją pozycję na rynku.

Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w 2016 r. osiągnęło poziom 96 proc. i było o 2 proc. wyższe niż w roku 2015.

Per Skoglund, pełniący obowiązki prezesa zarządu Arctic Paper, tak skomentował zakończony rok: Wykazaliśmy się konsekwencją działań pod względem obecności na rynku, wydajności produkcji i rozwoju produktów, co przyczyniło się do tego, że rok 2016 był dobrym rokiem. Ponadto Program Poprawy Rentowności 2015/2016 zakończył się osiągnięciem założonego celu w postaci oszczędności, które w roku 2016 i I kw. 2017 roku wyniosły 46 mln złotych. Przełożyło się to na wzrost wydajności w segmencie papieru. Innym pozytywnym czynnikiem był spadek kosztów zakupu celulozy krótkowłóknistej, najważniejszego surowca wykorzystywanego w naszej produkcji.”

Wyniki i zysk Rottneros w 2016 r. były ponownie bardzo solidne, pomimo spadku cen produkowanej przez Rottneros celulozy długowłóknistej (NBSK) o 1,2 proc. (w zestawieniu z IV kw. 2015). W perspektywie historycznej zysk i rentowność pozostały na dobrym poziomie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Arctic Paper w IV kwartale 2016 nieznacznie spadły o 0,5 proc. w porównaniu do IV kwartału 2015. Wynik EBITDA wyniósł 38,4 mln zł (+51,5 proc. r/r), a zysk operacyjny w IV kwartale 2016 osiągnął poziom ponad 1,9 mln zł.

W 2016 roku Grupa Arctic Paper pomyślnie zakończyła proces zmiany struktury finansowania działalności w segmencie papieru.

Scentralizowanie finansowania umożliwia efektywniejsze zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek. Zwiększa to konkurencyjność Grupy, a także pozwala na poprawę gospodarowania zasobami. Spółka Arctic Paper będzie też mogła kontynuować inwestycje w nowe produkty we wszystkich swoich zakładach w szerszym niż dotychczas zakresie.

W minionym roku kontynuowaliśmy także, ze zwiększoną intensywnością, działania mające na celu zmniejszenie naszego zadłużenia netto do EBITDA oraz optymalizację wykorzystania kapitału obrotowego. W III kw. 2016 roku udało się nam stworzyć nową, znacząco ulepszoną strukturę finansowania naszej działalności. Oznaczało to całkowitą spłatę poprzedniego zadłużenia oraz pełne wdrożenie nowej struktury finansowania w ciągu 2016 roku. Tym samym finansowa stabilność uległa znacznej poprawie, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności, która jest konieczna na tak zmiennym rynku” – dodał Per Skoglund.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper