Droższe farby drukarskie i papier
22 mar 2017 12:51

Wielu producentów farb drukarskich i papieru zapowiedziało podwyżki; należy się także liczyć ze wzrostem cen płyt offsetowych.

Po podwyżce w grudniu ub.r. Flint Group zapowiada kolejny wzrost cen na poziomie światowym o 4-7 proc. począwszy od 3 kwietnia. Jest on spowodowany ograniczeniem dostaw i podwyżką cen dwutlenku tytanu (TiO2) na światowym rynku. Jak podano w komunikacie: „Gwarancja zaopatrzenia w wiele surowców do produkcji farb ostatnio znacznie się pogorszyła (do tego dochodzi kryzys z dwutlenkiem tytanu), co wpłynęło na przyspieszenie decyzji o wzroście cen w celu pokrycia rosnących kosztów.”

Inny dostawca farb drukarskich, Siegwerk, podniesie ceny wszystkich swoich farb zawierających dwutlenek tytanu od 1 kwietnia. Firma tłumaczy: „Jeden z największych światowych dostawców dwutlenku tytanu był zmuszony wstrzymać produkcję w swoim zakładzie w Finlandii z powodu pożaru, który wybuchł pod koniec stycznia. Od tej pory daje się odczuć dotkliwy brak TiO2, czego rezultatem jest wzrost cen surowców, który również w poważnym stopniu dotknął przemysł farb drukarskich.”

Ta tendencja nie ominęła również producentów papieru.

Lecta od 1 marca podniosła ceny gamy swoich papierów samokopiujących od 5 do 6 procent. Grupa uważa podwyżkę cen za nieuniknioną, by zrekompensować wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów energii, masy celulozowej, lateksu i innych surowców.

Od połowy marca br. także Sappi podniósł ceny swoich cienkich papierów powlekanych i niepowlekanych w Europie o 8 proc. tłumacząc, że wobec rosnących kosztów działalność Sappi Europe związana z papierami graficznymi przy dotychczasowych cenach nie mogłaby być kontynuowana.

Jako pierwszy z końcem lutego wyższe ceny na swoje niepowlekane papiery bezdrzewne w Europie wprowadził portugalski producent Navigator Company; wzrost wyniósł od 4 do 6 procent. „Silna presja na koszty produkcji, która doprowadziła do zamknięcia wielu zakładów w Stanach Zjednoczonych i Europie, sprawiła, że ta korekta cen była nieunikniona. Dodatkowo w ostatnich latach przemysł papierniczy odnotował znaczący spadek cen papieru, które osiągnęły najniższy poziom w Europie w ciągu ostatnich 7 lat. Spowodowało to konieczność przedsięwzięcia działań w celu zmniejszenia rezultatów tego spadku.”

Na podstawie graphiline.com opracowała IZ