Esko potwierdza zgodność z Ghent PDF Output Suite 5.0
10 kwi 2017 10:45

Esko potwierdziło kompatybilność oprogramowania Esko Software Platform z nową, piątą wersją pakietu Ghent Workgroup PDF Output Suite. Wszystkie 48 poprawek testujących w pakiecie Output Suite przetworzono przy użyciu aplikacji i przepływów pracy Esko Software Platform.

Dzięki pakietowi Ghent Workgroup PDF Output Suite w wersji 5.0 przepływy pracy są w pełni zgodne ze standardem PDF/X-4, a znaczna część przemysłu poligraficznego i opakowaniowego może wejść na nowy, wyższy poziom dokładności produkcji. Pakiet został udostępniony jako seria poprawek PDF, które mogą być stosowane przez użytkowników końcowych sprzętu poligraficznego oraz twórców aplikacji obsługujących pliki PDF. Rezultaty przetwarzania pakietu Output Suite w przepływie pracy Esko zostały zweryfikowane przez Podkomitet ds. Kontroli Procesu GWG (GWG Process Control Subcommittee). Esko jest pierwszą firmą, która otrzymała najwyższe oceny dla całego pakietu oprogramowania.

Lieven Plettinck, dyrektor inżynierii oprogramowania w Esko, mówi: „Z Ghent Workgroup współpracujemy już od dawna, dzięki czemu nasze produkty pozostają w pełni zgodne z nowymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku. Nasi klienci doskonale wiedzą, że naszym stałym celem jest innowacyjność produktów – współpracujemy z szeregiem organów normalizacyjnych, co pozwala nam pozostawać na czele w kwestii nowych rozwiązań. Dzięki wprowadzeniu takich udoskonaleń jak Ghent PDF Workgroup PDF Output Suite w wersji 5.0 oraz potwierdzonej zgodności możemy zagwarantować klientom natychmiastowe korzyści.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z nacisku, jaki najnowsza wersja kładzie na opakowania. Poprawi to znacznie jednolitość produkcji opakowań i etykiet.”

Pakiet Ghent Workgroup PDF Output Suite w wersji 5.0 został stworzony dla użytkowników zajmujących się przetwarzaniem plików PDF w branży poligraficznej. To narzędzie pomagające ustalić zgodność przepływów pracy ze standardami PDF/X. Pakiet pomaga określić, czy przepływy pracy są zgodne z oczekiwaniami, a także szybko i łatwo wykryć błędy, zanim wpłyną one na pracę klienta.

Najważniejszym narzędziem pakietu Ghent PDF Output Suite w wersji 5.0 jest sześciostronicowy plik PDF z połączeniem 48 poprawek gotowych do natychmiastowego rozpoczęcia testowania. Każda poprawka testuje konkretną właściwość pliku PDF/X. Choć poprawki można stosować pojedynczo, celem pakietu jest łączenie łatek, co zwiększa efektywność całego procesu.

W porównaniu z wersją 4.0 pakietu Ghent PDF Output Suite wersja 5.0 zawiera dodatkowe poprawki do testowania obiektów opartych na profilach ICC dozwolonych w standardzie PDF/X-4. Te nowe poprawki zostały dodane w celu testowania przepływów pracy niezależnych od urządzenia. Poprawki nie używają przestrzeni mieszania barw opartych na profilach ICC w pojedynczych grupach przezroczystości, ponieważ ich przetwarzanie nie jest jasno określone w PDF 1.6.

Ghent Workgroup, znana również jako GWG, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca użytkowników sprzętu poligraficznego, stowarzyszenia i deweloperów chcących budować najlepsze praktyki w zakresie przepływów pracy w branży poligraficznej i opakowaniowej.

Więcej informacji na temat wersji 5.0 pakietu Ghent Workgroup PDF Output Suite znajduje się na stronie http://tinyurl.com/zltzhmu.

Opracowano na podstawie informacji firmy Esko