Certyfikacja Ghent Workgroup dla Agfa Apogee Preflight
13 kwi 2017 13:24

Stowarzyszenie Ghent Workgroup (GWG) poinformowało, że system workflow Agfa Apogee pomyślnie przeszedł najnowszy test certyfikacyjny GWG, uwzględniający etap wstępnej weryfikacji plików PDF (preflight). Certyfikacja GWG oznacza, że rozwiązanie tGWG2015o spełnia najwyższe wymogi jakościowe i wpływa na niezawodność całego procesu obróbki dokumentów PDF. Testom został poddany autorski moduł Apogee Preflight, stanowiący integralną część workflow Apogee 10.
Certyfikat uzyskany przez Agfa Graphics uwzględnia obecnie zarówno wspomniany, własny moduł wstępnej weryfikacji plików, jak i wcześniej zatwierdzony przez GWG serwer Enfocus PitStop. Potwierdza tym samym, że niezależnie od wariantu, jaki wybierze użytkownik systemu Apogee, wykorzystywany przez niego moduł sprawdzający nadsyłane pliki PDF będzie oferował najwyższy poziom jakości i niezawodności. Identyfikacja potencjalnych problemów, związanych z dalszą obróbką dokumentów bądź też błędów wpływających na proces ich obróbki, oznacza oszczędności czasowe i materiałowe. Zwiększa się jednocześnie wydajność całego działu prepress, a współpraca działów kreacji i produkcji przebiega bardziej spójnie.
Mówi Erik Peeters, menedżer ds. marketingu w dziale rozwiązań workflow Agfa Graphics: „Każdego dnia na całym świecie systemy workflow Apogee przetwarzają ponad milion stron zapisanych w formacie PDF. Zapewnienie, że potencjalne błędy zostaną wychwycone na wczesnym etapie obróbki prac, staje się zatem kwestią kluczową. Preflight zawsze był jednym z najważniejszych elementów naszych rozwiązań workflow. Stosując profile wstępnej weryfikacji plików bazujące na specyfikacji GWG2015, nasi klienci zyskują stabilny i sprawdzony zestaw funkcji kontrolnych, zapewniający, że plik przekazany do dalszej obróbki spełnia najwyższe wymagania jakościowe”.
David Zwang, prezes Ghent Workgroup, dodaje: „Jako rozpoznawalny w każdym zakątku globu dostawca rozwiązań workflow, Agfa Graphics jest cenionym i aktywnym uczestnikiem inicjatyw w obszarze certyfikacji i standaryzacji, podejmowanych przez GWG. Najlepszym tego przykładem jest zakończony sukcesem test jej oprogramowania do wstępnej weryfikacji plików PDF, które uzyskało zgodność z najnowszym standardem GWG. Tym samym Agfa Graphics wykonała ważny krok w kontekście wsparcia dla najnowszych specyfikacji. (...)”.

Certyfikacja GWG2015 w zakresie wstępnej weryfikacji plików stwierdza zgodność danego rozwiązania ze stworzoną przez GWG specyfikacją w zakresie kontroli jakości procesu prepress. Składa się on z 14 „wariantów”, dedykowanych różnym segmentom rynku poligraficznego i technikom drukowania. Wszystkie one bazują na standardzie ISO PDF/X-4, jednak w przypadku każdego „wariantu” obowiązują nieco inne uwarunkowania i ograniczenia.
Pakiet testowy wykorzystywany podczas procesu certyfikacyjnego składa się z 260 plików. Plik z zawartością, która nie spełnia niezbędnych warunków, zostaje oznaczony jako błędny lub wymagający szczególnej uwagi – w zależności od problemu, jaki zostanie zidentyfikowany i jego wpływu na efekt finalny.
Więcej na temat procedur certyfikacyjnych i plików testowych GWG2015 w zakresie preflightu można znaleźć na stronie www.gwg.org/compliancy-testing-procedure. Z kolei informacje o specyfikacji workflow GWG2015 PDF-X, na której bazuje ww. proces certyfikacji, znajdują się na stronie http://www.gwg.org/gwg-2015-pdfx-workflow.
Na swojej stronie internetowej Agfa Graphics opublikowała materiał techniczny zawierający wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania specyfikacji GWG2015 w systemie Apogee Prepress. Jest on dostępny pod adresem: https://www.agfagraphics.com/global/en/articles/tips-tricks/apogee-prepress-10-how-to-use-gwg-2015-preflight-profiles.html
Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics