Pareto Print – największy światowy użytkownik płyt Kodak Sonora
19 kwi 2017 10:17

Pareto_grupowe_malePareto Print z siedzibą w Twerze to największa i najbardziej zaawansowana technologicznie drukarnia dziełowa w Rosji. Zlokalizowana przy głównej arterii komunikacyjnej łączącej Moskwę z Sankt Petersburgiem, firma ta posiada 18-proc. udział w rosyjskim rynku wydawniczym – miesięcznie produkuje się tu 5,5-6 mln egz. książek i magazynów. W ub.r. kierownictwo Pareto Print podjęło decyzję o wdrożeniu bezprocesowych płyt Kodak Sonora, co uczyniło firmę największym na świecie ich użytkownikiem. Z tej okazji ostatnio odbyło się w jej siedzibie spotkanie branżowe, w którym wzięli udział wybrani klienci drukarni i przedstawiciele firmy Kodak.
Powstała w 2008 r. Pareto Print, poza znaczącymi udziałami w rynku krajowym, drukuje 30 proc. podręczników i 10 proc. pozostałych książek dla Kazachstanu. Jest też partnerem handlowym wielu wydawców z kilku innych krajów b. Związku Radzieckiego.
Obecnie drukarnia zajmuje powierzchnię 25 tys. m2. Dominującą produkcją są książki, ale Pareto Print przyjmuje też zamówienia na kolorowe magazyny. W skład parku sprzętowego firmy wchodzi 8 maszyn offsetowych arkuszowych i 4 zwojowe, a także 2 linie do oprawy twardej, zapewniające wydajność rzędu 2,5 mln książek miesięcznie. Sprzęt do oprawy miękkiej pozwala na wyprodukowanie kolejnych 2,2 mln egz. książek. Maszyny do oprawy broszurowej umożliwiają wykonanie 2,5 mln tego typu produktów miesięcznie.
700-osobowa załoga drukarni pracuje przez całą dobę na 4 zmiany, 365 dni w roku. Obecnie trwa budowa nowej hali produkcyjnej, w której będą drukowane książki z zakresu literatury młodzieżowej. W planach jest jeszcze jeden budynek o pow. 1500 m2.
„Nasze udziały w rosyjskim rynku już dziś są znaczące, co sprawia, że (...) poszukujemy możliwości wzrostu na rynkach zewnętrznych. (…) W ciągu najbliższych 2 lat planujemy zwiększyć udział prac realizowanych na eksport do 30 proc.” - mówi Pawel Arseniev, prezes zarządu Pareto Print.
Produkcja na taką skalę wymaga sprzętu i rozwiązań technologicznych zapewniających pełną sprawność działania. Latem ub.r. firma wdrożyła bezprocesowe płyty termiczne Kodak Sonora XP. Z uwagi na ich wysokie zużycie przez Pareto Print, szacowane na 300 tys. m2 w skali roku, decyzja ta miała charakter strategiczny.
„(...) byliśmy przekonani o korzyściach płynących z zastosowania płyt bezprocesowych, chociaż nasi rosyjscy klienci nie dbają szczególnie o ich aspekt ekologiczny. (…) Płyty te zapewniają bowiem niezwykle stabilny i przewidywalny proces, co w dużej mierze wynika z wyeliminowania chemii do wywoływania i szeregu zmiennych związanych z tym etapem produkcji form drukowych. W rezultacie w sposób znaczący wzrosła nasza wydajność, natomiast w analogicznym stopniu obniżyliśmy koszty. Przy naszym poziomie zużycia płyt oszczędności wynikające z wdrożenia technologii bezprocesowej Kodaka są ogromne” - kontynuuje prezes Pareto Print.
Płyty są naświetlane w dwóch wielkoformatowych systemach: Kodak Magnus VLF 4570 Quantum Z-speed oraz Magnus VLF S4 5183Q Z-speed, które zostały wyposażone w moduły MCU mieszczące do 300 płyt każdy. Naświetlarki są sterowane systemem workflow Kodak Prinergy, wyposażonym m.in. w opcje Color Management (zarządzania barwą) i Ink Optimizer (optymalizacji zużycia farby).
Brad Kruchten, prezes Kodak Print Systems Division, tak komentuje fakt, że obecnie największy w skali świata użytkownik płyt Sonora to firma z Rosji: „Jestem przekonany, że główna przesłanka za konwersją na płyty bezprocesowe to wizja właścicieli Pareto Print oraz nisza rynkowa, jaką ta drukarnia dla siebie znalazła. (…) Z uwagi na fakt, że Pareto Print to relatywnie młoda firma (...) każde rozwiązanie przez nią posiadane jest zaawansowane technologicznie. To zaś w znaczący sposób pomogło wdrożyć zupełnie nowy proces produkcji form drukowych. Zdumiewająca skala działalności tej firmy również odgrywa tu dużą rolę. Uproszczony proces i zoptymalizowana obsługa nabierają ogromnego znaczenia przy tak wysokim zużyciu, więc płyty bezprocesowe były niejako naturalnym wyborem Pareto Print. (...)”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak