Arctic Paper optymalizuje procesy zarządzania
20 kwi 2017 10:50

Rada Nadzorcza Arctic Paper SA powołała Pera Skoglunda na stanowisko prezesa zarządu oraz Małgorzatę Majewską-Śliwę na stanowisko członka zarządu Arctic Paper.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o utworzeniu Zespołu Zarządzającego. W jego skład, poza prezesem zarządu i dyrektorem finansowym, będą wchodzić osoby pełniące do tej pory obowiązki członków zarządu: Wolfgang Lübbert (jako dyrektor ds. marketingu i strategii), Michał Sawka (jako dyrektor sprzedaży), Jacek Łoś (jako dyrektor ds. zamówień) oraz dyrektorzy zarządzający papierni: Michael Fejér (Arctic Paper Grycksbo), Göran Lindqvist (Arctic Paper Munkedals) i Henryk Derejczyk (Arctic Paper Kostrzyn).

Każda z ww. osób będzie również uprawniona do tytułu wiceprezesa wykonawczego Grupy Arctic Paper.

Obie zmiany wchodzą w życie z dniem 30 maja 2017 roku.

Per Skoglund jest związany z Arctic Paper od 2005 roku. Od kwietnia 2011 zajmował stanowisko członka zarządu i dyrektora operacyjnego Arctic Paper, a od maja 2016 pełnił obowiązki prezesa zarządu Spółki.

Małgorzata Majewska-Śliwa jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Arctic Paper od listopada 2013 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach.

Wprowadzone zmiany mają na celu optymalizację procesów zarządzania Grupy Arctic Paper przez włączenie do grona ścisłej kadry zarządzającej także dyrektorów wszystkich papierni.

W okresie ostatnich dwóch lat Arctic Paper wprowadził szereg zmian, których celem była poprawa sprawności organizacyjnej i efektywności. Należały do nich m.in. Program Poprawy Rentowności 2015/2016, wygaszenie produkcji w zakładzie Arctic Paper Mochenwangen oraz ulepszenie struktury finansowania działalności. Obecnie wprowadzane zmiany w strukturze zarządzania Grupą, których celem jest optymalizacja procesów zarządczych w firmie, to kolejny krok w stronę doskonałości operacyjnej” – powiedział Per Lundeen, przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>