Wdrożenie systemu iPackManager w firmie Masterpress
15 maj 2017 11:16

Masterpress SA to przykład przedsiębiorstwa, w którym firma Infosystems SA zrealizowała zupełnie nową strategię dotyczącą wdrożeń tworzonych przez siebie systemów zarządzania. Ta działająca na rynku poligraficznym od 18 lat firma w ciągu zaledwie 5 miesięcy zaimplementowała w olsztyńskiej drukarni pełny system iPackManager.

Masterpress SA specjalizuje się w produkcji etykiet termokurczliwych, etykiet samoprzylepnych i opakowań jednostkowych z tektury litej. Firma łączy różne technologie druku w celu uzyskania optymalnego efektu, zależnie od oczekiwań klienta oraz konkretnego projektu graficznego, co stanowiło dodatkowe wyzwanie w przypadku wdrożenia systemu do zarządzania.

Firma postanowiła rozbudować i unowocześnić swoją drukarnię w Olsztynie. „Jesteśmy na końcowym etapie wydzielenia zakładu offsetowego, by pełniej rozwinąć specjalizację i wdrożyć innowacyjny projekt ABC (Antiseptic Barrier Carton,), powłokę zabezpieczającą druk o właściwościach ograniczających rozmnażanie się grzybów i pleśni o ponad 40 proc. - mówi Mirosław Żywicki, prezes zarządu. - (…) zmiany organizacyjne i wydzielenie nowego zakładu pod nazwą Koopress w Olsztynie były idealnym momentem, by przyjrzeć się oferowanym na rynku programom i systemom do zarządzania funkcjonującym w naszej branży i nie tylko. Ostatecznie postanowiliśmy dać szansę rozwiązaniu zaproponowanemu przez firmę Infosystems z założeniem, że w przypadku sukcesu z wdrożeniem w zakładzie offsetowym arkuszowym w Olsztynie będziemy podejmować rozmowy nad implementowaniem rozwiązań dla druku rolowego w Białymstoku”.

„Wielu naszych konkurentów zarzuca nam długi czas wdrożeń, ale przyczyną takiego stanu było uczenie się naszej kadry wypracowywania najlepszego sposobu współpracy z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenia w firmach - mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems. - (…) Obecnie - po wielu latach doświadczeń i ogromnych inwestycjach w udoskonalanie naszych rozwiązań, poznaniu rynku i jego problemów, a także dzięki specjalizacji, jaką wprowadziliśmy w oferowanych przez nas rozwiązaniach, możemy przeprowadzić ich pełne wdrożenie w ciągu niespełna 6 miesięcy. To ogromny postęp, bo jeszcze do niedawna nasza firma wdrażała systemy w okresach od 1 roku nawet do 3 lat. (...)”.

Jak mówi Mirosław Żywicki, iPackManager jest wyposażony w narzędzia wspierające pracę wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jego wdrożenie usprawnia współpracę pomiędzy nimi, ujednolica obieg dokumentów, standaryzuje procedury obowiązujące w firmie przyczyniając się do poprawy efektywności całej organizacji.

iPackManager może przynieść drukarniom wiele pozytywnych efektów, które przekładają się wprost na ich codzienną działalność, konkurencyjność, a także otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości, czego dowodem jest działalność firmy Masterpress. Do najważniejszych z nich należy precyzyjne obliczanie planowanych i rzeczywistych kosztów z możliwością wyliczenia także kosztu przypadającego na jeden użytek. Kolejną wartością jest możliwość nie tylko kontroli pracowników działów produkcji i obsługi klienta; system dostarcza im też rzetelnych informacji niezbędnych do poprawy wydajności. iPackManager zapewnia także pełną integrację poszczególnych jego modułów w ramach wspólnej bazy danych. W rezultacie każda informacja jest tylko raz wprowadzana do systemu i może być tu wykorzystana i przetwarzana przez wszystkich użytkowników równolegle, co usprawnia całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Nieskomplikowana i przyjazna obsługa systemu iPackManager sprawia, że dzięki zastosowanym interfejsom pracownicy drukarni mogą poruszać się w systemie w sposób przejrzysty, a do jego obsługi nie są wymagane specjalistyczne wykształcenie ani wiedza informatyczna.

Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems