Praktyczna Szkoła Barwy z Reprografem i X-Rite
19 maj 2017 14:11

W maju br. Reprograf wspólnie ze swym dostawcą – firmą X-Rite Pantone zorganizował, tym razem w Warszawie, seminarium „Praktyczna Szkoła Barwy”. Trwało ono 2 dni, przy czym jeden dzień był przeznaczony dla przedstawicieli branży poligraficznej.

Praktyczna Szkoła Barwy to seminarium organizowane przez obie firmy jako drugi, czyli zaawansowany poziom organizowanych od jakiegoś czasu szkoleń z dziedziny kontroli i pomiaru barwy. Pierwszy poziom nazwany FOCA (Fundamentals of Colour and Appearance) został oparty na autorskim programie firmy X-Rite wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych i był prowadzony w różnych miastach Polski, m.in. w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie, Gdańsku. Wszędzie cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem był ceniony za niekomercyjny charakter oraz wysoki poziom merytoryczny.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką oraz zgłaszaną przez uczestników chęć kontynuowania i pogłębiania wiedzy na ten temat, firmy Reprograf i X-Rite Pantone podjęły decyzję o stworzeniu programu cyklu seminariów, który bazując na wiedzy uporządkowanej na poziomie FOCA byłby kolejnym etapem.

Zebranych gości powitał Daniel Cedzyński – dyrektor działu Colour Solutions w firmie Reprograf.

Wśród prelegentów tego dnia znaleźli się specjaliści z dziedziny pomiaru i kontroli barwy: Małgorzata Lososova-Ungradova (X-Rite), Leszek Bartkowiak (Reprograf), Jan Ungrad (X-Rite). W bardzo przystępny dla uczestników sposób prezentowali stopniowo  coraz trudniejsze aspekty tej wiedzy.

Seminarium zostało pozytywnie ocenione przez uczestników zarówno pod względem poziomu merytorycznego, jak i organizacyjnego. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w zakresie kontroli i pomiaru barwy na poziomie zaawansowanym.

Warszawska edycja jest początkiem serii seminariów w Polsce: już w czerwcu Praktyczna Szkoła Barwy odbędzie się w Rzeszowie, a na jesieni w Poznaniu.

Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf