5 czerwca Ricoh wyłączy wszystkie billboardy i neony
31 maj 2017 14:17

Tradycyjnie od ponad 10 lat czerwiec jest w grupie Ricoh miesiącem, w którym firma prowadzi intensywne działania na rzecz środowiska. W ramach „Ricoh Global Eco Action Month” odbywają się serie warsztatów, prelekcji oraz akcji specjalnych związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów naturalnych. Wszystkie te wydarzenia mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i aktywne zaangażowanie w działania mające na celu ochronę środowiska. 5 czerwca z okazji Światowego Dnia Środowiska w Polsce i na całym świecie zostaną wyłączone wszystkie neony i billboardy Ricoh. Wyjątkiem będą ekobillboardy w Tokio, Nowym Jorku, Londynie i Sydney, które są całkowicie zasilane energią odnawialną.

Celem wewnętrznej strategii Ricoh jest zredukowanie do roku 2050 emisji CO₂ do poziomu 1/8 wielkości, jaką firma zanotowała w roku 2000. Aby go osiągnąć, Ricoh pracuje w trzech kluczowych obszarach, którymi są: oszczędność zasobów i recykling, oszczędzanie energii oraz zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.

„Idea zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważna dla Ricoh. Troszczymy się zarówno o środowisko, jak i o ludzi, zarówno tych wytwarzających, jak i użytkujących nasze produkty. Dedykując cały czerwiec działaniom proekologicznym możemy zwiększyć świadomość i przyczynić się do prawdziwej, pozytywnej zmiany”– powiedziała Barbara Boryczka, Management Systems Delegate, Marketing/CSR.

„Ricoh Global Eco Action” zorganizowano po raz pierwszy w roku 2006. W ciągu 12 lat ekologiczny miesiąc zyskiwał coraz większą skalę. Obecnie niemal każdy z oddziałów firmy realizuje własny projekt, który pozwala zwiększyć świadomość na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ricoh funkcjonuje obecnie w ponad 200 krajach i rejonach na całym świecie, a w działania związane z „Ricoh Global Eco Action” angażuje się 110 tysięcy pracowników firmy.

Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh