Apogee WebApproval 10.1 – nowe funkcje, nowe możliwości
13 cze 2017 11:21

Agfa Graphics poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej wersji portalu Apogee WebApproval 10.1, umożliwiającego zdalną współpracę drukarni bądź przygotowalni ze zleceniodawcami. WebApproval to integralna część systemu produkcyjnego Apogee Prepress.
W nowej wersji WebApproval 10.1 możliwe jest elastyczne dostosowanie widoku stron lub rozkładówek przetwarzanej pracy. Dzięki temu użytkownik może dokonać szybkiego ich przeglądu, aktualizując status zlecenia. Wprowadzona została także opcja eksportu softproofów wybranego zakresu (części) stron, co jest użyteczne, gdy konieczne jest wykonywanie drukowanych odbitek próbnych. Usprawniono akceptowanie zakresu stron.
Nowa wersja widoku stron oferuje też łatwiejsze wstawianie wybranych stron do przetwarzanej pracy za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Proces ten może być realizowany dla wielu plików jednocześnie, ale użytkownik może też wybrać kilka stron z danego pliku i wstawić je na puste miejsca listy stron pracy.
W WebApproval 10.1 pojawił się nowy panel, uwzględniający wszystkie informacje i komentarze do poszczególnych stron, wygenerowane na etapie wstępnej weryfikacji plików (preflight). Po kliknięciu danego komentarza wyświetlany jest obszar, którego dotyczy ostrzeżenie bądź informacja o błędzie.
Użytkownik może dodać komentarz do strony, zaznaczając konkretny obszar strony, którego on dotyczy. Możliwe jest też dodawanie komentarzy do pracy w sposób widoczny tylko dla pracowników drukarni (prepress).
W nowej wersji WebApproval 10.1 zmieniono sposób powiększania stron. Teraz odbywa się ono w tym samym oknie, a w wersji PRO można podejrzeć poszczególne separacje lub porównać różne wersje językowe danej pracy. Użytkownicy tabletów i smartfonów mogą zmieniać stopień powiększenia bezpośrednio rozszerzając obraz wyświetlany na ekranie.
Agfa Graphics wprowadziła w panelu nawigacyjnym także opcję wyświetlania rozkładówek, a nie – jak dotychczas – pojedynczych stron. Pojawiła się tu zarazem nowa, zielona ikonka – „Zakończono”, informująca o tym, które prace zostały całkowicie przetworzone i zaakceptowane.
Kolejna nowa opcja to nadawanie statusów pracownikom drukarni – funkcja „Tylko podgląd” umożliwia operatorom maszyn drukujących czy introligatorskich wgląd w przychodzące zlecenia, ale bez możliwości wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian.
Z myślą o osobach pracujących dla więcej niż jednej firmy w portalu WebApproval 10.1 wprowadzona została funkcja, umożliwiająca im dostęp do wszystkich prac (realizowanych dla każdej z firm) za pomocą jednego adresu e-mailowego. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu zmiennych „prefiksów” dla tego samego adresu, przypisanych danemu klientowi.
WebApproval jest integralną częścią systemu produkcyjnego Apogee Prepress 10.1. Będzie on dostępny na rynku od połowy br. Obecni użytkownicy tego narzędzia, zainteresowani aktualizacją do wersji 10.1, są proszeni o kontakt z polskim oddziałem Agfa Graphics bądź też jednym z autoryzowanych, regionalnych dealerów firmy. Więcej informacji na temat portalu WebApproval można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej. Z kolei na kanale Agfa Graphics w serwisie YouTube jest już dostępny materiał wideo prezentujący nowe funkcjonalności WebApproval 10.1 (https://www.youtube.com/watch?v=cw0NmqRKQ3E&feature=youtu.be).

Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics