Ergonomiczne odkładanie stosu przy pomocy transomatu
27 lip 2017 12:45

Do niedawna transomat rozładowujący znany był tylko jako część składowa systemu tnącego, dzięki któremu wydajność krajarki mogła być zwiększona do 50%. Jednak możliwości jego zastosowania są różnorodne. Transomat rozładowujący może posłużyć także dalszej optymalizacji jednoosobowej obsługi maszyny złamującej Heidelberg Stahlfolder TX 96.  Dzięki temu nie tylko odbiór wyprodukowanych składek jest łatwiejszy, ale zapewniona jest także wydajność systemu złamującego. Ułożone pakiety składek wychodzą z maszyny złamującej i trzeba je tylko przesunąć w jednej płaszczyźnie na płytę stołu transomatu i tam ułożyć z nich warstwę. Odłożenie całej ułożonej warstwy na paletę odbywa się już w sposób automatyczny. Umożliwia to operatorowi, przy umiarkowanej prędkości maszyny 110 m/min., w sposób komfortowy obrobić powyżej 18.000 arkuszy na godzinę.

Transomat TRE ułatwia rozładunek krajarki lub złamywarki oraz optymalizuje cały proces produkcyjny. Produkty nie muszą być mozolnie odkładane ręcznie, tylko są po prostu przesuwane na płytę stołu transomatu. Ten odkłada materiał automatycznie na paletę. W tym samym czasie obsługujący może dalej pracować, przez co znacznie zwiększa się wydajność poprzedzającej maszyny. Dzięki ustawieniu formatu w ciągu kilku sekund przy pomocy skali, czasy narządzania są minimalne. Operator nie musi podnosić materiału, co pozwala mu pracować bardziej ergonomicznie.

Heidelberg Stahlfolder TX 96 oznacza najwyższą produktywność przy złamywaniu. Złamywarka ta łączy dwie zasady wzrostu wydajności: obróbkę formatu poprzecznego oraz złamywanie strumieniowe. Dzięki tej innowacyjnej koncepcji 18.000 ark./h może być obrabiane przy niskiej prędkości maszyny i maksymalnej pewności przebiegu procesu. W rezultacie osiągany jest całkiem nowy poziom wydajności przy przemysłowym złamywaniu składek. Wykładanie palamidesalpha 700 hd i automatyczne odkładanie na paletę dzięki transomatowi TRE umożliwia jednoosobową obsługę złamywarki Stahlfolder TX 96. Receptą na sukces maszyny Stahlfolder TX 96 jest zatem wzrost wydajności przy stałej prędkości roboczej dzięki zastosowaniu złamywania strumieniowego i obróbki formatu poprzecznego.  Dzięki temu wydajność maszyny złamującej osiągnęła ten sam poziom co maszyna drukująca.

Opracowano na podstawie inf. firmy Heidelberg