Premierowe wdrożenia systemu CtP Avalon N8-90 i specyfikacji PSO wg UGRA
20 wrz 2017 10:59

Drukarnia db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego jest pierwszym w naszym kraju użytkownikiem systemu CtP, bazującego na pełnoformatowej naświetlarce Avalon N8-90 XT. Ostatnio firma uzyskała też – jako pierwsza w Polsce – certyfikat UGRA, potwierdzający zgodność wykonywanej tu produkcji ze specyfikacją PSO.
„Ekologiczna drukarnia offsetowa” – takie motto przyświeca działalności db Print Polska – firmie będącej częścią międzynarodowej grupy, obejmującej też zakład poligraficzny we Francji (będący spółką macierzystą), drukarnię cyfrową w Belgii oraz biura handlowe w USA i Maroku. Zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim, funkcjonuje od 2005 r. i dynamicznie się rozwija, obsługując przede wszystkim klientów zagranicznych, ale także krajowych. Jak podkreśla jej dyrektor – Izabela Jasińska-Klocek, priorytetami są tu jakość, terminowość i niezawodność produkcji. Z tego względu w ostatnich miesiącach firma zrealizowała wiele inwestycji sprzętowych, jak również podjęła działania zmierzające do uporządkowania procedur i procesów w zakresie prepressu i drukowania oraz standaryzacji produkcji. W obu przypadkach znaczący udział miał polski oddział Agfa Graphics.
Współpraca obu firm trwa już od kilku lat i – jak przyznaje Izabela Jasińska-Klocek – jest naturalną konsekwencją podobnej kooperacji między Agfa Graphics i francuską drukarnią db Print. „W naszej centrali z rozwiązań prepressowych tego belgijskiego producenta korzysta się od dawna. Z tego też względu, mimo że posiadaliśmy naświetlarkę CtP innego dostawcy (pracującą w technologii fotopolimerowej), w 2010 r. wdrożyliśmy system workflow Apogee 8. Oba zakłady offsetowe wchodzące w skład grupy – polski i francuski – ściśle ze sobą współpracują, więc kompatybilność na poziomie prepressu, choćby w kontekście przesyłanych plików, była nieodzowna. Z czasem okazało się, że nasz rozwój jest na tyle dynamiczny, że musimy wymienić cały system CtP na bardziej wydajny. Chcieliśmy przy tym wdrożyć rozwiązanie proekologiczne, zbieżne z realizowaną przez nas strategią zrównoważonego rozwoju”.
Wybór padł na – jak zapewnia Agfa Graphics – system bazujący na najszybszej termicznej naświetlarce CtP na rynku: Avalon N8-90XT. Jej wdrożenie w db Print Polska było pierwszym zrealizowanym w naszym kraju i jednym z pierwszych na świecie. Zainstalowana pod koniec ub.r. linia obejmuje: wielokasetowy, automatyczny podajnik płyt z automatycznym usuwaniem przekładek; naświetlarkę Avalon N8-90XT; system automatycznego wycinania otworów szybkiego pasowania (wbudowany w naświetlarkę), wywoływarkę Elantrix 125HX (pracującą w trybie in-line) oraz stacker do automatycznego odbioru płyt (także działający w trybie in-line). Całością steruje oprogramowanie Apogee Prepress 10 Integrate – najnowszy obecnie system workflow Agfa Graphics. W systemie CtP naświetlane są termoczułe płyty o podwyższonej odporności – Energy Elite Eco.
Izabela Jasińska-Klocek przyznaje: „Dzięki tej inwestycji wydajność naszego działu prepress zwiększyła się o około 50 proc. Obecnie, zamiast 42 płyt B1/h, w tym samym czasie jesteśmy w stanie naświetlić ich 68. Tym samym możemy sprawniej dostarczać gotowe formy drukowe do trzech użytkowanych przez nas maszyn drukujących. Warto dodać, że jedna z nich posiada system suszenia H-UV, który znakomicie współgra z płytami Energy Elite Eco, wpisując się jednocześnie w nasze proekologiczne podejście do biznesu”.
Obecnie drukarnia noże sprawnie i na czas obsłużyć klientów nawet z tak odległych regionów świata jak USA. „Od chwili złożenia zamówienia do dostawy gotowej partii broszur czy katalogów do tego kraju drogą lotniczą potrzebujemy 2 dni – podkreśla Izabela Jasińska-Klocek. – (…) W usprawnieniu działalności drukarni ma też pomóc niedawno wdrożona specyfikacja PSO potwierdzona certyfikatem instytutu UGRA, w uzyskaniu którego polski oddział Agfa Graphics miał swój ogromny udział”.
Dyrektor drukarni podkreśla, że wdrożenie bazującej na wytycznych szwajcarskiej organizacji UGRA specyfikacji PSO (Print Standard Offset) było również naturalną konsekwencją działań podejmowanych wcześniej przez centralę we Francji.
W przygotowaniach do jej wdrożenia, zdefiniowaniu odpowiednich procedur i procesów firma db Print Polska skorzystała z pomocy polskiego oddziału Agfa Graphics, której pracownik – Maciej Baur jest certyfikowanym ekspertem UGRA. „Dla obu stron było to nowe doświadczenie, gdyż db Print Polska była pierwszą firmą, dla której świadczyliśmy tego typu usługę – mówi. – Całość działań, mimo że rozłożona w czasie, zamknęła się w planowanych 120 godzinach. (...)”.
Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics