UOKiK bada polski rynek druku prasy
21 wrz 2017 10:56

Z informacji Izby Wydawców Prasy oraz portalu press.pl wynika, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie dotyczące struktury i stopnia koncentracji rynku druku prasy w Polsce. 31 wydawców otrzymało wezwania do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni.

Dyrektor departamentu analiz rynku Wojciech Szymczak, w imieniu prezesa UOKiK,  wzywa pisemnie wydawców do wypełnienia kwestionariusza nt. rynku drukarń prasowych. Pytania dotyczą m.in.: listy drukarń, z których wydawca korzystał w latach 2013-2017; listy tytułów drukowanych w danej drukarni; planów dotyczących zmiany drukarni; a nawet ujawnienia, jakie badania rynku druku wydawca przeprowadzał na własne potrzeby. Postępowanie wszczęto 15 września br., a wydawcy mają 7 dni na udzielenie urzędnikom odpowiedzi. Jeżeli takich odpowiedzi nie udzielą lub będą one nieprawdziwe, grozi im kara w wysokości do 50 mln euro.  

Rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch wyjaśnia, że co roku Urząd bada różne branże, m.in. po to, by sprawdzić, jak funkcjonuje konkurencja na poszczególnych rynkach i czy może dochodzić do jakichś nadużyć. Jak informuje, ankietę wysłano do 31 wydawców.

Z kolei Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy uważa, że w badaniu chodzi o zebranie szczegółowych informacji o wydawcach w kontekście ustawy dekoncentracyjnej mediów. Właścicielami drukarń są m.in. takie koncerny prasowe jak Bauer, Polska Press Grupa czy Agora SA.

Opracowano na podstawie informacji press.pl