Ricoh wspiera chorych na Alzheimera
22 wrz 2017 09:49

Ricoh wspiera Alzheimer’s Research w walce z chorobami demencyjnymi. Rozpoczęcie współpracy ogłoszono 21 września, gdy obchodzony był Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Firma Ricoh zorganizuje działania fundrisingowe, a jej pracownicy będą mogli wesprzeć akcję w ramach wolontariatu pracowniczego. Wszystkie zebrane dzięki tym aktywnościom fundusze pomogą światowej klasy naukowcom w badaniach nad poznaniem mechanizmów chorób dotykających osoby starsze, w tym choroby Alzheimera. Ricoh stworzy również kilka kampanii podnoszących świadomość oraz uwrażliwiających społeczeństwo na kwestie związane z tymi schorzeniami.

Oddziały Ricoh w Europie będą prowadziły lokalne aktywności mające na celu zaangażowanie pracowników w akcje fundrisingowe i współpracę z partnerami NGO. Odbędą się także sesje i szkolenia edukacyjne poświęcone nie tylko wiedzy o wczesnym wykrywaniu symptomów choroby oraz przyczyn i wpływu, jaki ma ona na chorego, ale także postępów w badaniach.

Ricoh wspiera Alzheimer's Research w osiągnięciu kluczowego celu, jakim jest znalezienie do roku 2025 efektywnej terapii chorób demencyjnych. Jesteśmy zmobilizowani, aby wykorzystując nasze

najnowsze technologie i wiedzę pomóc organizacji w osiągnięciu tej misji – mówi Javier Diez-Aguirre, vice president, Corporate Marketing, CSR & Environment w Ricoh Europe. - Cieszymy się z tej współpracy i mamy nadzieję, że wesprzemy naszego partnera energią, zaangażowaniem i pasją, by wspólnie stanąć do walki z chorobą Alzheimera.”

Ricoh to lider na polu technologicznych innowacji. Dzięki jego zaangażowaniu możemy wspomóc rozwój nad przełomowymi badaniami, które niosą nadzieję na pokonanie choroby zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom. Jesteśmy dumni ogłaszając nasze partnerstwo w dniu obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera” - powiedział Timothy Perry, dyrektor ds. komunikacji i partnerstw w Alzheimer’s Research.

Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh