Nowy raport Smithers Pira nt. maszyn drukujących
24 paź 2017 10:32

Najnowszy raport Smithers Pira pt. „Realna produktywność używanych arkuszowych offsetowych maszyn drukujących” (ang. „Real production capability of pre-owned sheetfed litho presses”) analizuje roczną wydajność ok. 450 używanych arkuszowych offsetowych maszyn drukujących, które mają mniej niż 10 lat i pochodzą od pięciu różnych producentów. Średnio uwzględniając wszystkie formaty druku raport potwierdza, że maszyny firmy Heidelberg są o 24,1 proc. bardziej wydajne niż maszyny innych producentów, jeśli porówna się ogólną liczbę odbitek na wszystkich maszynach i we wszystkich formatach. W przypadku maszyn Speedmaster XL105/106 okazuje się, że są one o 66 proc. bardziej produktywne niż maszyny konkurencji. Model kosztowy opracowany przez Smithers Pira pokazał również o 11 proc. niższe koszty produkcji na każde 1000 arkuszy.
„Kiedy przyjrzeliśmy się dokładniej danym dostępnym w sieci na temat maszyn używanych, stopniowo stawało się jasne, o ile rzeczywiście bardziej wydajne są maszyny Heidelberga w porównaniu do maszyn naszych konkurentów - mówi Andy Rae, dyrektor marketingu Heidelberger Druckmaschinen AG. - Jednak weryfikacja danych przez uznaną instytucję, jaką jest Smithers Pira, unaoczniła całej branży, jak naprawdę produktywne są maszyny Heidelberga.”

Badanie analizuje wydajność maszyn w formatach B1, B2 i B3 kładąc szczególny nacisk na maszyny w pierwszych dwóch większych formatach. Wszystkie maszyny Heidelberga w formacie B2 (50x70 cm) są rocznie średnio o 68,5 proc. bardziej wydajne niż maszyny innych producentów. Wśród wszystkich formatów B1 (70x100 cm) maszyny Heidelberga (Speedmaster CD 102 i Speedmaster XL 105/106) są średnio o 36 proc. bardziej produktywne.

Porównując średnie koszty produkcji na maszynach Heidelberga w formacie B1 z urządzeniami konkurencji, maszyny Speedmaster XL105/106 i Speedmaster CD 102 były najbardziej efektywne pod względem kosztów produkcji 1000 arkuszy. W kwestii kosztów produkcji nawet bazowy model Heidelberg Speedmaster CD 102 zostawił daleko w tyle najlepiej wyposażony model konkurencji.

Badanie dowodzi, że ten, kto decyduje się na zakup nowej maszyny od naszej konkurencji, nawet w przypadku niższej ceny zakupu godzi się na wyższe koszty produkcji w przeliczeniu na 1000 arkuszy - mówi A. Rae. - Nawet przy cenie zakupu wyższej o 25 proc. maszyny Heidelberga muszą produkować tylko o 8,75 proc. więcej, aby usprawiedliwić różnicę w cenie w porównaniu do konkurencji, jak wynika z publikacji PIA. Ten raport udowadnia, że znacząco przekraczamy tę wartość.”

Wniosek Smithers Pira brzmi: „Ta dodatkowa produktywność daje maszynom firmy Heidelberg zdecydowaną przewagę konkurencyjną. (…) Analiza pokazuje, że możliwości osiągnięcia zysku przy użyciu maszyn Heidelberg są zdecydowanie większe niż z porównywalnymi maszynami konkurencji.”

Pełna wersja raportu Smithers Pira (w jęz. ang.) jest na stronie: http://www.smitherspira.com/resources?categoryname=WhitePaper

Cały raport PIA (Printing Industries of America) znajduje się na stronie:

http://www.printing.org/programs/print-economics-management/additional-economic-reports

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg