Wzrosną ceny farb
8 gru 2017 12:44

Koncern Sun Chemical poinformował o globalnej podwyżce cen na farby płynne i lakiery do produkcji opakowań giętkich, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Skala podwyżki będzie nieznacznie niższa od 10% i uzależniona od składu oraz linii produktów.

Wzrost kosztów utrzymuje się od końca 2016 r., a w przyszłym roku spodziewany jest na jeszcze większą skalę. Odpowiada za to przede wszystkim zmniejszenie skali produkcji podstawowych surowców i nakładane na nie restrykcje ekologiczne, szczególnie w Chinach, gdzie w ostatnim czasie nastąpiła eskalacja cen olejów, rozpuszczalników oraz podstawowych monomerów stosowanych w produkcji żywic poliuretanowych. Na złą sytuację ma również wpływ mała podaż białych pigmentów z tlenku tytanu (TiO2).

„Wysokie ceny surowców nie mają precedensu i w rezultacie zmusiły nas do przeglądu cen naszych farb - wyjaśnił Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu w Sun Chemical. - Współpracujemy proaktywnie z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw nad kontrolą i minimalizacją kosztów, jednak w obecnej rzeczywistości gospodarczej presja kosztowa utrzymuje się i w branży nastąpiły znaczące podwyżki cen. Dla zagwarantowania wysokiego poziomu jakości produktów i usług konieczne stało się zwiększenie cen konsumenckich”.

Z kolei Flint Group już w marcu 2017 r. informowała o wzroście cen na rynku surowców używanych do produkcji farb do opakowań. Obecne szacunki sugerują, że nie należy spodziewać się osłabienia presji cenowej na producentów farb w pierwszych miesiącach 2018 roku. Biorąc to pod uwagę, globalny producent farb zdecydował się na podwyżki swych produktów od 1 stycznia 2018 r.

Wzrost cen surowców dotyczy przede wszystkim polietylenu oraz żywic polietylenowych, tlenku tytanu, pigmentów, podstawowych rozpuszczalników, gliceryny oraz metakrylanów metylu (MMA), co odbija się na kosztach produkcji wodnych i solwentowych farb i lakierów.

Doug Aldred, prezes oddziału Farb Opakowaniowych Flint Group, wyjaśnia: „Mimo naszych wzmożonych działań zmierzających do osłabienia dynamiki podwyżek poprzez przekazanie znaczących środków na projekty podnoszące efektywność, presja kosztów nadal się utrzymuje. Sytuacja zmusiła nas do określonych podwyżek cen w łańcuchu dostaw. Jakość i spójność produktów mają kluczowe znaczenie dla naszych klientów, dlatego nadal będziemy priorytetowo traktować poprawę wydajności, by mogli oni polegać na nas u zarania nowego roku”.

Na podstawie informacji obu firm opracował TK