50 lat kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej
3 sty 2018 11:07

W dniach 4-6 października 2018 roku Zakład Technologii Poligraficznych (były Instytut Poligrafii) będzie obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia specjalistów na poziomie wyższym studia poligraficzne na Politechnice Warszawskiej ukończyło blisko 2000 osób. Absolwenci pracują w zakładach poligraficznych, instytutach naukowo-badawczych, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz firmach handlowych. Sukcesy dydaktyczne ZTP byłyby niemożliwe bez stałej współpracy i pomocy polskiego przemysłu poligraficznego oraz firm dostarczających maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne.

W uznaniu jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Polsce dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe instytucje poligraficzne z całego świata – International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (IARIGAI) oraz dydaktyczne instytucje poligraficzne – International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management (IC) wybrały Polskę jako miejsce przeprowadzenia w 2018 roku swoich dorocznych konferencji, a jako organizatora konferencji – Zakład Technologii Poligraficznych PW. Przewiduje się udział w konferencjach ok. 140 zagranicznych naukowców, w tym wielu rektorów, prorektorów i dyrektorów wyższych i średnich szkół poligraficznych z całego świata.

Głównym organizatorem obchodów uroczystości jubileuszowych: przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji naukowych IARIGAI i IC oraz Jubileuszowej Konferencji „50 lat kształcenia inżynierów poligrafów na PW” jest Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.

Plan organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Polsce jest następujący:

04.10.2018 – Budynek ZTP, pierwszy dzień konferencji naukowych – godz. 9:00 – 18:00

05.10.2018 – Budynek ZTP, drugi dzień konferencji naukowych – godz. 9:00 – 18:00

06.10.2018 – Gmach Główny PW, wspólna sesja konferencji IARIGAI i IC – godz. 9:00 – 15:00

06.10.2018 – Jubileuszowa Konferencja „50 lat kształcenia inżynierów poligrafów na PW” – godz. 15:00 – 17:00.

Jubileuszowe uroczystości zakończy Bal Absolwentów, który odbędzie się w dniu 06.10.2018 roku w Dużej Auli PW − początek od godz. 19:00. Organizatorem Balu Absolwentów jest Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii (SAIP PW), które samodzielnie realizuje to przedsięwzięcie.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji oraz Jubileuszowej Konferencji podsumowującej 50-lecie kształcenia kadr dla polskiego przemysłu poligraficznego Zakład Technologii Poligraficznych PW zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie działań Zakładu.

Deklaracje wsparcia oraz zapytania prosimy kierować:

  • na adres mailowy: sip@wip.pw.edu.pl,

  • telefonicznie: (22) 635 59 13, (22) 234 33 66, (22) 831 09 53,

  • na adres pocztowy: Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej,

ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa.