Międzynarodowy Konkurs Graficzny
3 sty 2018 12:49

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie współpracujący z Małopolskim Klastrem Poligraficznym oraz projektem „Healthy Body, Sustainable World 2015-2018” realizowanym w ramach unijnego programu Erasmus Plus Edukacja Szkolna.

Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i za granicą.

Cele konkursu:

- upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej,

- rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu,

- rozpowszechnianie idei projektu „Healthy Body, Sustainable World” - rozwijanie ekologicznego i prozdrowotnego podejścia do żywienia i aktywności fizycznej.

W roku 2017/2018 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej. Plakat pt. „Healthy Body, Sustainable World” („Zdrowe Ciało, Zrównoważone Środowisko”) powinien wywołać u odbiorcy refleksję pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych ze zdrowym odżywianiem, z alternatywnymi źródłami pożywienia, żywnością przyszłości oraz promowaniem zdrowego odżywiania w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat będzie stanowił część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie zdrowego odżywiania oraz aktywnego sposobu życia. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem konkursu.

Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję.

Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Praca powinna zawierać:

- fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,

- fotografie pobrane czy kupione na stronach internetowych i wykorzystane do realizacji projektu będą dyskwalifikowały udział w konkursie,

- hasło „Healthy Body, Sustainable World” w języku angielskim,

 - logo projektu ( do pobrania na stronie konkursowej),

- dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:

- format pracy netto: A3 (poziom),

- spad: 3 mm (z każdej strony),

- rozdzielczość bitmap: 300 dpi,

- przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,

- fonty zamienione na krzywe,

- format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo: Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) – obcokrajowcy w języku angielskim.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach 15-16.03.2018 r. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.

Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zspm.malopolska.pl 12 lutego 2018 r.

Uroczystość wręczenia nagród jest planowana na 15-16 marca 2018 r.

Po uroczystym rozdaniu nagród odbędą się warsztaty fotograficzne, na które zostaną zaproszeni autorzy prac wyłonieni przez jury.

Jury konkursu będzie oceniać oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. Prace niespełniające wymogów technicznych z punktu 7. zostaną odrzucone.

Formularz rejestracyjny umożliwiający udział w konkursie jest dostępny na stronie: zspm.malopolska.pl/konkurs

Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r.

Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów konkursu.

Nagrody:

 Nagroda główna: Laptop, Pen 3D (nagrodę sponsorują: M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. oraz 3D Bot.eu).

 Nagroda za 2. miejsce: Tablet, Pen 3D (nagrodę sponsorują: Wykrojniki.pl oraz 3D Bot.eu).

 Nagroda za 3. miejsce: Tablet, Pen 3D (nagrodę sponsorują: Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla oraz 3D Bot.eu).

 Nagrodą dodatkową dla laureatów 1., 2. i 3. miejsca są również ilustrowane książki ufundowane przez Drukarnię Skleniarz.

 Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreenach w Krakowie. Emisja prac jest przewidziana przez okres jednego tygodnia w maju 2018 r. (10 000 wyświetleń).

Laureat nieobecny na uroczystości rozdania nagród w ZSPM powinien odebrać je w ciągu 2 tygodni.

„Poligrafika” jest patronem medialnym konkursu.

Opracowano na podstawie informacji organizatora