Konica Minolta wspiera cyfrową transformację
8 sty 2018 13:39

W ramach wspierania cyfrowej transformacji w firmach Konica Minolta od 2014 roku konsekwentnie realizuje strategię rozwijania świadczonych usług IT. Nowym celem biznesowym przedsiębiorstwa jest osiągnięcie przed 2020 rokiem obrotów rzędu 465 mln euro za działania z zakresu: zarządzania usługami i bezpieczeństwem IT, elektronicznej wymiany dokumentów (Enterprise Content Management) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning).
Firmy coraz częściej borykają się z niewystarczającą liczbą pracowników IT i decydują się na korzystanie z gotowych rozwiązań i technologii udostępnianych przez zewnętrzne podmioty. Według badania przeprowadzonego przez PwC w 2017 roku, aż 48 proc. usług IT świadczyli zewnętrzni dostawcy w ramach rozwiązań chmurowych. Przewiduje się, że do 2026 roku ta liczba może wzrosnąć do 73 proc.
W związku z nowymi potrzebami rynku Konica Minolta postanowiła wykorzystać wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dokumentami i ukierunkować swoją działalność na usługi IT. Obecnie oprócz 4000 wykwalifikowanych inżynierów firma zatrudnia ponad 500 osób do świadczenia wyłącznie usług IT dla klientów. Odpowiednie zmiany zrealizowano również z pomocą nabytych firm takich jak Serians (Francja) czy Raber+Märcker (Niemcy).

Wysiłki w zakresie zmiany profilu działalności przyniosły zamierzone efekty. W ostatnim roku fiskalnym (bieżący rok fiskalny kończy się w dniu 31-03-2017; aktualne kwoty nie są więc jeszcze dostępne) firma Konica Minolta uzyskała 142 mln euro ze sprzedaży usług IT w Europie, co stanowi 6 proc. obrotów z całej działalności. Przyczynili się do tego także klienci, którzy kupują konwencjonalne produkty Konica Minolta (np. urządzenia wielofunkcyjne do biur), a ponadto decydują się na usługi IT.
W ciągu ostatnich 15 lat cyfrowa rewolucja zmienia świat w sposób równie fundamentalny, jak rewolucja przemysłowa zmieniła gospodarkę i społeczeństwo około 200 lat temu. W Europie mamy obecnie około 200 000 klientów. Dążymy do tego, aby przed 2020 rokiem 20 proc. dotychczasowych klientów zaufało naszej ofercie usług IT, co pomoże osiągnąć zamierzony cel”podsumowuje Indy Nakagawa, prezes Konica Minolta Business Solutions Europe.

Obecnie Konica Minolta oferuje pełne wsparcie merytoryczne w realizacji cyfrowej transformacji swoim partnerom i zapewnia infrastrukturę składającą się ze sprzętu oraz z oprogramowania.

Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta