Infosystems z wnioskiem o upadłość
12 sty 2018 17:43

Z naszych informacji wynika, że notowana na New Connect spółka Infosystems rozpoczęła procedurę upadłościową. Jak podaje portal bankier.pl, decyzja ma związek z cofnięciem dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Jesienią 2016 roku projekt spółki Infosystems "Centrum Badawczo - Rozwojowe Packaging Industry 4.0" zakwalifikował się do dofinansowania w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Projekt spółki został wysoko oceniony (23 punkty na 25 możliwych). Całkowity koszt projektu (razem z podatkiem VAT) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynieść miał 4,8 mln zł, a rekomendowana kwota dofinansowania 2,7 mln zł. Rok później, w listopadzie 2017 roku, spółka Infosystems poinformowała jednak, iż w związku ze zmianami rynkowymi oraz komplikacjami technicznymi złożyła wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu. "W ocenie Emitenta dalsze realizowanie projektu w założonych przez umowę ramach stało się ekonomicznie nieuzasadnione, a zakładane wskaźniki nie są możliwe do uzyskania" - poinformowała społka w komunikacie. W związku z niewywiązaniem się przez Infosystems z umowy ministerstwo zobowiązało spółkę do zwrotu całego dofinansowania. Dla spółki, która w zeszłym roku obrotowym wypracowała 7,8 mln zł przychodów i jedynie 53 tys. zysku netto, był to poważny problem. Niepowodzeniem zakończyła się próba pozyskania pieniędzy z rynku. W związku z tym 11 stycznia br. spółka poinformowała, że podjęła decyzję o rozpoczęciu sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości w celu złożenia go we właściwym sądzie.

Akcje Infosystems notowane na warszawskim rynku NewConnect zareagowały na tę informację przeszło 13-proc. przeceną. Spółka jednak od dawna znajdowała się w trendzie spadkowym i należała do grona tzw. groszowców. Dodatkowo - jak podaje portal bankier.pl - wskaźnik C/WK na poziomie 0,05 wyraźnie sugeruje, że od dłuższego czasu  jest ona wyceniana na poziomie bankruta.

Na podstawie inf. własnych oraz portalu bankier.pl opracowała AN