Wystawa z okazji 550. rocznicy śmierci Gutenberga
9 lut 2018 10:46

 

Na okolicznościową miniwystawę poświęconą 550-leciu śmierci Johannesa Gutenberga zapraszało Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wspólnie z Sekcją Poligrafów SIMP. Na wystawie zaprezentowano znajdujące się w zbiorach Muzeum publikacje poświęcone ,,pierwszemu drukarzowi” (książki, broszury, ekslibrisy) oraz jeden z najcenniejszych nabytków stołecznej placówki - przykład inkunabułu: egzemplarz Biblii drukowanej w Bazylei w 1482 roku przez Johannesa Amerbacha. Jest to dość skromne wydanie bez ilustracji i jedynie z dwukolorowymi inicjałami różnych wielkości, pozbawione oprawy i pierwszych kart, zawiera za to wszelkie elementy charakterystyczne dla publikacji sprzed 1500 roku: incipity, explicit, reprezentantę, sygnatury i kolofon z datą wydrukowania dzieła.

Wystawę można było oglądać przez pierwsze weekendowe dni lutego; pierwszymi gośćmi byli członkowie zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. AP