Stora Enso kontynuuje ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
23 lut 2018 09:44

Stora Enso poinformowała, że jako pierwsza firma z branży leśnej zobowiązała się do osiągnięcia celów, zakładających dalsze ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez należące do niej zakłady produkcyjne, jak też w jej całym łańcuchu dostaw.
„Od ponad 10 lat sukcesywnie redukujemy ilość energii niezbędnej do prowadzonej działalności, w coraz mniejszym stopniu jesteśmy też uzależnieni od paliw kopalnych – mówi Karl-Henrik Sundström, CEO firmy Stora Enso. – Jako firma zmierzająca w kierunku biogospodarki, wykorzystująca surowce odnawialne, jesteśmy w unikalnym położeniu, by wykonać kolejny ważny krok. Obecnie przyjęliśmy dalsze obniżanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych przez należące do Stora Enso zakłady produkcyjne. Cel ten jest zgodny z wytycznymi tzw. Porozumienia Paryskiego, które zakłada redukcję globalnego ocieplenia o 2°C. Przyjęte założenia dotyczą przede wszystkim naszych fabryk, ale chcemy w tę inicjatywę zaangażować także naszych partnerów, obecnych w całym łańcuchu dostaw”.
Plany Stora Enso zakładają obniżenie przez firmę emisji gazów cieplarnianych o 31 proc. na każdą tonę wyprodukowanej celulozy, papieru i kartonu. Cel ten ma zostać osiągnięty w roku 2030, przy 2010 uznanym za rok początkowy. W celu obniżenia emisji w całym łańcuchu dostaw Stora Enso zadeklarowała, że 70 proc. jej dostawców będą stanowić firmy niewykorzystujące włókien pierwotnych. Skandynawski koncern ma też zamiar skłonić swoich partnerów biznesowych (przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe) do wyznaczenia i zrealizowania ich własnych celów, związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych przed rokiem 2025. Do roku 2030 natomiast – do wdrożenia ograniczeń, bazujących na wytycznych Science Based Targets. Stora Enso podejmie również działania edukacyjne dla swoich pracowników mających kontakt z klientami, prezentujące zalety wdrożenia ww. działań.
Alexander Liedke, menedżer działu Sustainable Business & Market w organizacji WWF i członek komitetu sterującego inicjatywą Science Based Targets, mówi: „Gratulujemy firmie Stora Enso, która jako pierwszy przedstawiciel branży leśnej wyznaczyła cele ograniczające emisję gazów cieplarnianych, zbieżne z naszymi wytycznymi. Działając w zgodzie z globalnymi wysiłkami podejmowanymi na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym, Stora Enso uzyskuje szansę dalszego prosperowania w globalnej gospodarce, przechodzącej na niskoemisyjne rozwiązania poprzez ograniczenie tzw. śladu węglowego. Szczególnie doceniamy to, że Stora Enso aktywnie angażuje w cały ten proces swoich dostawców i motywuje ich do wdrożenia własnych procedur oraz wyznaczenia naukowo popartych celów, związanych z redukcją emitowanych gazów cieplarnianych”.
Inicjatywa Science Based Targets ma skłaniać przedsiębiorstwa z całego świata do ustalania własnych celów (opartych na badaniach naukowych), zakładających dalsze ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w ich działalności, a jednocześnie do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki wdrożeniu procesów i procedur redukujących ślad węglowy. Partnerami w tym przedsięwzięciu są: CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Impact, Światowy Instytut Zasobów (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jeden z działów koalicji We Mean Business. W ramach Science Based Targets definiowane są, a następnie promowane najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów związanych z proekologicznymi aspektami prowadzonej działalności. Firmy mogą tu również uzyskać wiedzę i wsparcie przy podejmowaniu własnych tego rodzaju działań. Wytyczne Science Based Targets służą też jako punkt odniesienia dla celów i założeń przyjmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie http://sciencebasedtargets.org/

Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso