Nowa generacja płyt bezprocesowych Kodak Sonora X
1 mar 2018 15:23

Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej generacji płyt bezprocesowych Kodak Sonora X Process Free Plate.
Płyty, jak podaje producent, oferują możliwość realizacji wyższych nakładów, szybszy proces naświetlania i większą trwałość w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku płytami bezprocesowymi. Sonora X mogą być wykorzystywane do niemal wszystkich aplikacji, w których znajdują zastosowanie typowe płyty CtP niewymagające wygrzewania. Kodak szacuje, że dzięki nim niemal 80 proc. drukarń offsetowych zyska możliwość korzystania z zalet technologii bezprocesowej. Są wśród nich m.in.: duże zakłady akcydensowe bazujące na druku arkuszowym, zwojowe drukarnie heatsetowe i coldsetowe, firmy specjalizujące się w produkcji opakowań, a także rosnąca grupa drukarń użytkujących maszyny wyposażone w systemy suszenia UV. Nowe płyty Sonora X mogą być też wykorzystywane przez średnio- i wysokonakładowe drukarnie gazetowe.
Jak zapewnia producent, nakłady realizowane przy ich zastosowaniu są od 2 do 6 razy wyższe niż w przypadku wcześniejszej generacji płyt Kodak Sonora XP – w zależności od finalnej aplikacji, a także wielu czynników takich jak rozdzielczość obrazu, rodzaj chemikaliów oraz podłoża stosowanych w drukowaniu. Z kolei wyższa czułość naświetlania (120 mJ/cm2) czyni je kompatybilnymi z najszybszymi termicznymi rozwiązaniami CtP dostępnymi na rynku. Właściwie dobrane, wzbogacone technologie anodyzacji i powlekania poprawiają natomiast – co podkreśla producent – trwałość płyt Sonora X. Dzięki temu – jak podaje - mogą one być wykorzystywane w wysoce automatyzowanych, wysokonakładowych środowiskach produkcji, gdzie wytrzymałość materiałów eksploatacyjnych jest jednym z kluczowych parametrów.
Płyty nowej generacji to Sonora X i Sonora X-N (będzie dostępna od 2. kwartału br.). Mają one stanowić uzupełnienie portfolio rozwiązań marki Sonora oraz – jak zaznacza firma – pozwolić jej na utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie rynkowym.
„Naszym celem jest uczynienie drukowania z jednej strony – procesem możliwie proekologicznym i zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju, z drugiej – dostępnym dla wszystkich firm poligraficznych chcących wyeliminować etap wywoływania oraz związaną z nim chemię z całego procesu produkcji form drukowych – mówi Brad Kruchten, president działu Print Systems Division w firmie Kodak. – Sonora X to przełom w bezprocesowej technologii CtP. Znaczące zwiększenie nakładów możliwych do zrealizowania oraz usprawnienia w zakresie procesu obróbki tych płyt sprawiają, że są one kompatybilne z potrzebami i możliwościami technologicznymi niemal 80 proc. drukarń działających na rynku. To czyni płyty Sonora X rozwiązaniem głównego nurtu, wyznaczającym trendy”.
Ralf Lokay – właściciel niemieckiej drukarni Lokay, która dotychczas wykorzystywała płyty Sonora XP, a obecnie jest jedną z pierwszych firm testujących i wdrażających Sonora X do codziennej produkcji, dodaje: „Proekologiczność to jedna z przewag rynkowych naszej firmy, zarówno w kontekście własnych systemów ogrzewania zakładu, jak i rozwiązań technologicznych znajdujących tu zastosowanie. Ponad 75 proc. klientów współpracuje z nami z uwagi na nasze ogromne przywiązanie do spraw ochrony środowiska. Płyty Sonora odgrywają w tym procesie znaczącą rolę. Od czasu konwersji na płyty bezprocesowe ograniczyliśmy całkowite zużycie wody o ponad 30 proc. i wyeliminowaliśmy chemikalia używane w dziale prepress. Wszystko to odbyło się przy zachowaniu najwyższej jakości produkcji realizowanej dla naszych klientów”.
Firma Kodak oczekuje, że do 2019 roku 30 proc. wolumenu jej dostaw w zakresie płyt CtP będą stanowiły właśnie płyty bezprocesowe.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak