Prezentacja rozwiązań cyfrowych Fujifilm na spotkaniu PID
27 mar 2018 15:15

 

W dniach 16-17 marca br. w podwarszawskiej Ryni odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne, zorganizowane przez Polską Izbę Druku dla firm zrzeszonych w tej organizacji. W części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach przygotowanych przez zewnętrzną firmę szkoleniową oraz w prezentacji Fujifilm – partnera wydarzenia. Nigel McNae, reprezentujący jej europejskie struktury, przedstawił wybrane rozwiązania z portfolio Fujifilm skierowanego do branży poligraficznej, koncentrując się na arkuszowej maszynie inkjetowej JetPress 720S oraz wielkoformatowych ploterach z serii OnsetX.

„Spotkania szkoleniowo-integracyjne to powrót do wieloletniej tradycji Polskiej Izby Druku, która z myślą o naszych firmach członkowskich organizowała już wcześniej tego rodzaju imprezy – mówi Ryszard Czekała, dyrektor biura PID. – Obecna ich formuła przewiduje, że – poza częścią szkoleniową – każde z nich będzie wspierane przez innego partnera-dostawcę dla branży poligraficznej. Partnerem pierwszego spotkania była firma Fujifilm, która od lat blisko współpracuje z Polską Izbą Druku także przy innych inicjatywach, m.in. konkursie Złotego Gryfa i balu stanowiącym jego zwieńczenie. Podobnie będzie również w tym roku”.

Przybyłych do Ryni przedstawicieli drukarń i firm dostawczych powitał Leszek Wojtczuk – prezes PID. Prezentacja Fujifilm otworzyła merytoryczną część wydarzenia. Jej autorem był Nigel McNae – business manager WFIJ Industrial EMEA w Fujifilm Speciality Ink Systems Ltd. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia koncernu Fujifilm i rynków, na których jest on obecny. „Rozwiązania skierowane na rynek poligraficzny stanowią 37 proc. naszych przychodów ze sprzedaży, których ponad 6 proc. przeznaczamy na badania i rozwój – mówił. – To istotny fakt, bo zapewniamy tym samym innowacyjność i przyszłość naszych rozwiązań. (...)”.
Nigel McNae omówił sztandarowy produkt Fujifilm, dedykowany wysokonakładowej działalności z wykorzystaniem inkjetu UV w wielkim formacie – serię maszyn OnsetX. Są to skalowalne, modułowe rozwiązania o prędkości dochodzącej do 900 m2/h, wykorzystywane m.in. w produkcji opakowań i displejów z użyciem tektury falistej. Jak poinformował prelegent, na całym świecie pracuje już ponad 300 maszyn z tej serii.
Drugim z prezentowanych rozwiązań była arkuszowa maszyna inkjetowa Jet Press 720S, pozwalająca na jednoprzebiegowy druk w formacie B1 z jakością – jak zapewnia Fujifilm – porównywalną z offsetem. Urządzenie pozwala na personalizację produkcji, z czego korzysta coraz więcej drukarń cyfrowych z całego świata. Tu Nigel McNae przytoczył przykładowe wdrożenia Jet Press 720S podkreślając, że są one realizowane w firmach o różnych profilach produkcji: drukarniach akcydensowych, internetowych, książkowych, opakowaniowych czy plakatowych.
Na zakończenie Nigel McNae zaprezentował inne rozwiązania z oferty Fujifilm dedykowane branży poligraficznej, m.in. system workflow XMF, płyty offsetowe Superia czy fleksograficzne Flenex FW.
Karol Niedzielski, odpowiedzialny za marketing w polskim oddziale Fujifilm, podsumowuje: „Cieszymy się, że Polska Izba Druku – której działalność aktywnie wspieramy od wielu lat – powróciła do organizowanych już wcześniej spotkań o charakterze szkoleniowym i integracyjnym. Stanowią one świetną okazję do wzbogacenia swojej wiedzy, poznania nowych rozwiązań pojawiających się na rynku oraz – co istotne – nawiązania nowych i podtrzymania obecnych kontaktów biznesowych. Było nam bardzo miło wystąpić w roli partnera pierwszego z tych spotkań, organizowanych w nowej, zmienionej konwencji. Mamy nadzieję, że prezentacja Fujifilm spotkała się z zainteresowaniem jego uczestników. (...)”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Fujifilm