Stabilne wyniki Arctic Paper
9 kwi 2018 09:59

Przychody firmy ze sprzedaży w IV kwartale ub.r. wyniosły 740,0 mln PLN (174,9 mln EUR). W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 952,8 mln PLN (693,4 mln EUR).

EBITDA w IV kwartale wyniosła 33,6 mln PLN (7,9 mln EUR). EBITDA za rok 2017 wyniosła 244,4 mln PLN (57,4 mln EUR).

Na poziomie EBIT w IV kwartale odnotowano stratę w wysokości 6,1 mln PLN (-1,5 mln EUR). W 2017 roku EBIT osiągnął poziom 109,6 mln PLN (25,7 mln EUR).

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję.

Podjęto decyzje o inwestycji w wysokości 42 mln PLN (10 mln EUR) w zwiększenie mocy produkcyjnych papierni w Kostrzynie oraz 29 mln PLN (7 mln EUR) w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal.

Ogłoszona została nowa strategia, obejmująca okres do 2022 roku, której celem jest osiągnięcie poziomu marży EBIT w wysokości 10 proc.

Produkcja Arctic Paper w segmencie papieru wyniosła w IV kwartale 2017 r. 164 000 ton, generując 543,0 mln PLN przychodów (520,5 mln PLN rok wcześniej), przy zysku EBITDA 26,4 mln PLN (38,8 mln PLN) pomimo trudnych warunków rynkowych. Utrzymujące się wysokie ceny celulozy w połączeniu z faktem, że Grupa działa w konkurencyjnym środowisku biznesowym, wywierały presję na marże. W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży papieru wyniosły 2 173,5 mln PLN (2 219,2 mln PLN rok wcześniej), a EBITDA wyniosła 131,0 mln PLN (wobec 148,1 mln PLN).

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51 proc. udziałów, obroty netto w IV kwartale wzrosły o 12 proc., do 496 mln SEK (51 mln EUR). Obrót w całym 2017 roku wzrósł o 11 proc., do 1 912 mln SEK (198 mln EUR).

Działalność papiernicza Grupy pozostaje stabilna, podczas gdy rynek papieru graficznego kurczy się. Grupa umacnia swoje udziały rynkowe w wybranych segmentach dzięki silnym markom: Munken, Arctic, G-Print i Amber. Przykładowo w 2017 roku zostało wyprodukowanych 3000 ton więcej w segmencie High Speed Inkjet. Pod koniec roku papiery specjalistyczne i premium stanowiły 20 proc. wolumenu mierzonego w tonach i 26 proc. wartości sprzedaży.

W minionym roku pracowaliśmy nad nową strategią dla działalności papierniczej, która jest obecnie wdrażana w celu osiągnięcia trwale wyższej rentowności. Zgodnie z nową strategią zarząd podjął decyzję o zainwestowaniu 10 mln EUR w zwiększenie mocy produkcyjnych papierni w Kostrzynie. Po zamknięciu okresu sprawozdawczego podjęta została także decyzja o inwestycji w wysokości 7 mln EUR w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal w celu wzmocnienia zrównoważenia środowiskowego zakładu, a także jego konkurencyjności.

Wierzymy w przyszłość papieru i dostrzegamy ogromne możliwości zwiększenia rentowności poprzez skupienie się na wybranych segmentach i nowych rynkach geograficznych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na współpracy z klientem i dalsze budowanie silnych marek. Wchodzimy w rok 2018 silniejsi niż wcześniej” - powiedział Per Skoglund, prezes zarządu Arctic Paper SA.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper