Album poświęcony 50-leciu Instytutu Poligrafii
16 kwi 2018 13:31

6 października br. w Auli Dużej Politechniki Warszawskiej odbędą się Zjazd i Bal Absolwentów z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Instytutu Poligrafii (obecnie ZTP). Z tej okazji Stowarzyszenie Absolwentów IPPW będzie wydawało okolicznościowy album. W jednym z rozdziałów, roboczo zatytułowanym „LUDZIE INSTYTUTU”, SAIP chce zamieścić, o ile będzie to możliwe, sylwetki - fotografie i noty biograficzne - wszystkich pracowników (dydaktycznych, technicznych, laborantów itd.) Instytutu Poligrafii i ZTP.

Wydawca albumu chciałby także, aby historia i życie Instytutu, życie studenckie i zawodowe absolwentów były zobrazowane jak największą ilością fotografii i dokumentów. Jednocześnie prosi, by fotografie zawierały opisy: datę wykonania, czego dotyczą i nazwiska osób; powinny one być dostarczone w postaci elektronicznej lub oryginałów, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielowi.

Wszystkie materiały należy – zgodnie z prośbą SAIP:

1. Przesyłać na adres mailowy: Bal.50lat@gmail,com

2. Przy „ciężkich” plikach przesyłać poprzez WeTransfera,

3. Dostarczyć na nośniku do Instytutu, ul, Konwiktorska 2 (zostawić na portierni opisane jako: SAIPPW lub na nazwisko Andrzeja Żurkiewicza).

4. Prośba o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na przekazanie materiałów.

Nie ze wszystkimi (szczególnie dotyczy to byłych pracowników) Stowarzyszenie ma kontakt, więc jeżeli jesteście Państwo w ich posiadaniu, SAIP apeluje o przekazanie im tej prośby lub przekazanie kontaktu do nich.

Ponadto Stowarzyszenie planuje:

1. Wydanie książki kucharskiej z tej okazji (jadło i alkohole własnej receptury). Jeżeli chcecie podzielić się z innymi własnymi przepisami, SAIP czeka na nie. Proszę wysyłać je na adresy jak wyżej z podaniem właściciela lub źródła przepisu, można dołączyć foto lub rysunek.

  1. Wydanie drugiego albumu już po balu, który będzie przede wszystkim albumem fotograficznym, do wspomnień po wspólnym święcie. Do tego będzie dołączone wideo z balu.

    Opracowano na podstawie informacji SAIP