16. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
27 kwi 2018 12:05

 

Codziennie ludzie ryzykują swoim zdrowiem podczas pracy. Na fakt ten zwraca uwagę „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“, obchodzony 28 kwietnia. W tym dniu mówi się zarówno o zagrożeniach, jak i o odpowiednich działaniach w zakresie ochrony.

Odzież ochronna jest jednym z elementów pozwalających uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Może ona uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. W tym celu jednak odzież musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Dla większości zagrożeń istnieją odpowiednio przystosowane rodzaje odzieży ochronnej. Określone funkcje ochronne oznaczone są odpowiednimi symbolami.

Każda odzież robocza oferowana na rynku europejskim musi też mieć oznaczenie CE. Tym samym dany producent deklaruje, że jego środki ochrony indywidualnej zgodne są z przepisami obowiązującymi w Europie. Symbol ten z reguły znajduje się na wewnętrznej stronie odzieży.

Odzież ochronna musi być profesjonalnie prana i konserwowana, by mogła zachować swoje właściwości ochronne. Również każda zmiana w odzieży musi być dokonana zgodnie z określonymi normami, jak choćby umieszczanie na niej firmowych emblematów czy naszywek z nazwiskami pracowników. Muszą one być dostosowane do funkcji danego rodzaju odzieży ochronnej, zarówno pod względem wykonania, jak i materiału, wielkości oraz miejsca ich umieszczenia na odzieży. Usługodawcy w zakresie tekstyliów, tacy jak MEWA, oferują szczegółowe doradztwo w tym zakresie. „Oferując nasz pełen serwis - czyli pranie, konserwację i dodatkowe wyposażanie odzieży ochronnej – wspieramy naszych klientów. To pozwala chronić pracowników i odciąża pracodawcę” - mówi Silvia Mertens, inż. dypl. techniki odzieży, kierująca działem zarządzania produktami w firmie MEWA.

Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA