Mark Andy dla studentów
8 maj 2018 13:23

 

27 kwietnia br. w centrum demonstracyjnym Mark Andy Europe w Warszawie odbyło się kolejne już zorganizowane przez tę firmę spotkanie o charakterze warsztatowym, skierowane do polskich studentów uczelni poligraficznych. Tym razem z możliwościami maszyn wąskowstęgowych tej firmy zapoznała się ponad 30-osobowa grupa studentów 2. i 3. roku Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Imprezę wsparli partnerzy technologiczni Mark Andy, firmy: DuPont, Flint Group, Flexmar, PC Print (polskie przedstawicielstwo firmy Kurz).

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania Mark Andy i jej coraz szerszego – choćby z uwagi na niedawne przejęcie firmy Presstek – portfolio rozwiązań przez Przemysława Polkowskiego – project managera w firmie Mark Andy Poland. Uwaga studentów została skierowana na maszyny wąskowstęgowe Mark Andy, które cieszą się coraz większą popularnością wśród drukarń z całego świata, także z Polski.
Następnie odbyła się prezentacja możliwości 3 maszyn zainstalowanych w warszawskim centrum: fleksograficznej P7 Performance Series oraz dwóch hybrydowych – Digital One i Digital Series. Poprowadzili ją Michał Mokrzycki i Grzegorz Rostkowski – instruktorzy druku w firmie Mark Andy Poland. Podczas pokazów „na żywo” zostały wykorzystane m.in. prace przygotowane przez uczestniczących w spotkaniu studentów. W przypadku maszyny P7 był nią zbiór etykiet drukowanych na białym papierze samoprzylepnym z wykorzystaniem dwóch różnych form drukowych DuPont – ESX i ESM, wykonanych przez firmę Flexmar. „Studenci mieli możliwość oceny jakości prac wykonanych z ich udziałem, zaś wcześniej – samodzielnego ich zamontowania na cylindrach formowych oraz uzbrojenia w nie maszyny. Regulacja docisku cylindra drukowego oraz ilości podawanej farby pozwoliła na obserwację zmian jakości druku, jakie ta zmiana powodowała” – mówi Lena Chmielewska z Mark Andy Poland.
Praca przygotowana przez studentów została zrealizowana również na maszynie hybrydowej Digital One. Wydrukowano ją na białym papierze samoprzylepnym i polaminowano folią Casten Foil firmy Kurz. W trzeciej z prezentowanych maszyn – cyfrowej Digital Series – wykonana została, przy zastosowaniu tego samego podłoża, praca testowa Mark Andy.
W drugiej części spotkania wystąpili partnerzy technologiczni Mark Andy. Tomasz Nojszewski – sales manager NCE DuPont Advanced Printing w firmie DuPont Poland zaprezentował wytwarzane przez tego producenta płyty fleksograficzne Easy. Z problematyką zarządzania barwą w kontekście drukowania opakowań i etykiet w technologii wąskowstęgowej zapoznał studentów Jacek Waciński – technical service specialist Narrow Web w firmie Flint Group Polska. Spotkanie było też okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Mark Andy oraz jej partnerów.
„Cieszymy się, że rozwiązania znajdujące się w naszej ofercie spotkały się z tak żywym zainteresowaniem studentów warszawskiej uczelni – mówi Lena Chmielewska. – Co ciekawe, w nie mniejszym stopniu niż samymi maszynami byli oni zainteresowani globalną sytuacją na rynku produkcji etykiet oraz jej przyszłością. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja z udziałem naszych gości i przedstawicieli dostawców, dzięki którym odbyły się warsztaty. Wspólnie uznaliśmy, że tego typu inicjatywy warto kontynuować, aby studenci mieli stały kontakt z dynamicznie rozwijającą się techniką fleksograficzną. Firma Mark Andy jest otwarta na współpracę oraz pomoc uczelniom kształcącym poligrafów w kontekście poznawania technologii dedykowanej produkcji etykietowej i opakowaniowej.”

Opracowano na podstawie informacji firmy Mark Andy Poland