Prace nad kolejną edycją raportu o rynku poligraficznym
15 maj 2018 15:27

 

W tym roku ukaże się już siódma edycja raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Jak ważny dla branży jest ten projekt, najlepiej świadczą następujące fakty: od roku 2011 rozdanych zostało prawie 15 000 egzemplarzy kolejnych wydań, a ze stron internetowych KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga zaimportowano porównywalną liczbę kopii elektronicznych. Otrzymujemy dużą ilość zapytań o termin kolejnego wydania. Raport stanowił podstawę dla wielu publikacji naukowych, analiz i upowszechniania profesjonalnej wiedzy o branży poligraficznej, czego przykładem jest styczniowy artykuł w miesięczniku „Forbes”.

Opracowanie jest najważniejszym źródłem wiedzy o naszej branży dla instytucji państwowych i finansowo-ubezpieczeniowych. Publikowanie naszego „Raportu” w Polsce przyczyniło się wydatnie do wzrostu poziomu inwestycji gospodarczych w nasz sektor gospodarki.

Tegoroczne wydanie powinno pomóc osiągnąć dwa dodatkowe cele:

WPROWADZENIE NASZEJ BRANŻY NA LISTY KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI oraz POPRAWĘ SYTUACJI W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. W tym celu planujemy rozszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy: analizę przepływów międzysektorowych oraz międzynarodową promocję. Od tego roku wśród autorów, obok KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, znajdzie się nowy partner strategiczny – Uniwersytet Warszawski.

Nie osiągniemy jednak sukcesu bez powszechnego udziału w przygotowaniu „Raportu” przez nasze środowisko poligraficzne.

W związku z wysokimi kosztami realizacji projektu dla jego powodzenia niezbędne jest wsparcie finansowe, w zamian za które oferujemy bardzo atrakcyjne pakiety partnerskie. Ich najważniejszymi wyróżnikami są: międzynarodowy zasięg (bowiem opracowanie wydajemy również w języku angielskim, a dystrybucja prowadzona jest na wielu imprezach targowych, jak również przez polskie placówki dyplomatyczne na świecie) oraz okres trwałości - 2 lata, ze względu na cykl wydawniczy.

Badanie jest jedynym, niekomercyjnym, realizowanym przy współpracy wszystkich organizacji środowiskowych projektem. Służy on wspólnym interesom uczestników rynku, jak również instytucji
i przedsiębiorstw okołobranżowych oraz prezentuje całościowy obraz naszego sektora gospodarczego. Raport powinien być symbolem siły i spójności całej branży – jej wspólnym dziełem!

Badanie trwa do 31 maja 2018. Premiera raportu jest przewidziana na pierwszą połowę września.

Proszę, weźmy wszyscy odpowiedzialność za jego powodzenie!

Jacek Kuśmierczyk

Kanclerz PBKG

Szczegółowe oferty współpracy są dostępne na stronie internetowej www.bractwogutenberga.pl