Kompletny ekosystem druku cyfrowego na tekstyliach
24 maj 2018 13:15

Firma Mimaki zaprezentowała na targach FESPA 2018 serię Rimslow – kompletny ekosystem druku cyfrowego na tekstyliach i odzieży. Możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy ułatwia firmom wejście na rynek druku cyfrowego na tekstyliach i odzieży, a firmom już działającym na tym rynku pozwala dodać druk cyfrowy do oferty w celu uzupełnienia konwencjonalnych procesów druku na tkaninach.

„Obecnie firmy, które chcą uczestniczyć w rewolucji druku cyfrowego na tekstyliach, muszą kupować drukarki oraz rozwiązania do obróbki wstępnej i końcowej u różnych producentów – mówi Ronald van den Broek, dyrektor generalny ds. sprzedaży w Mimaki Europe. - Jest to nie tylko niewygodne, ale może powodować problemy z wdrożeniem, a nie ma jednego odpowiedzialnego dostawcy, który mógłby je rozwiązać. Dzięki nabyciu australijskiej firmy Rimslow w zeszłym roku Mimaki ma teraz w ofercie wszystkie niezbędne elementy, w tym do obróbki wstępnej tkanin, druku cyfrowego oraz parowania i mycia po zadruku – dzięki serii Rimslow”.

Firma Mimaki przedstawiła również nowe rozwiązanie w dziedzinie Internetu rzeczy (IoT) do tekstyliów i odzieży (TA), pozwalające przyspieszyć przetwarzanie i ograniczyć liczbę błędów. To nowe rozwiązanie, noszące nazwę Mimaki Job Controller TA, oferuje funkcje umożliwiające zarządzanie warunkami produkcyjnymi, skanowanie kodów kreskowych oraz wgląd w bazę danych produkcyjnych. Razem z serią maszyn Mimaki do tekstyliów elementy te składają się na kompletny ekosystem cyfrowego druku na tekstyliach, który sprawia, że wejście na ten rynek jest przedsięwzięciem praktycznie pozbawionym ryzyka.

Drukowanie na tekstyliach w cyfrowej technologii atramentowej wymaga zazwyczaj czterech oddzielnych operacji:

  • Obróbka wstępna tkanin przed zadrukiem jest wymagana, aby zapewnić optymalną interakcję atramentu i tkaniny oraz zapobiec rozmazywaniu atramentu. Dzięki zastosowaniu urządzenia do obróbki wstępnej Mimaki TR300-1850C firmy mogą wykonywać obróbkę wstępną we własnym zakresie, co skutkuje obniżeniem kosztów, skróceniem cykli produkcyjnych oraz większą kontrolą nad całym procesem.

  • Bezpośredni druk atramentowy na tekstyliach jest realizowany za pomocą drukarki do tekstyliów Mimaki, takiej jak nowa cyfrowa drukarka klasy produkcyjnej do tekstyliów Tiger 1800B MkII, która była prezentowana na targach FESPA.

  • Parowanie zadrukowanych tkanin jest konieczne do utrwalenia atramentu na tkaninie. Jest ono realizowane za pomocą wytwornicy pary Mimaki TR300-1850S lub Mimaki TR600-1850S.

  • Na etapie mycia z tkaniny usuwane są resztki atramentu i środka przygotowującego, dzięki czemu jest ona gotowa do następnego etapu w produkcji i/lub dystrybucji. Na tym etapie używane jest urządzenie myjące Mimaki TR600-1850W.

Ważnym czynnikiem w kontekście kontroli jakości produktu końcowego jest możliwość kontrolowania procesu produkcyjnego i zapewnienia spójności serii produkcyjnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu Mimaki w dziedzinie IoT na rynek TA jest to realizowane za pomocą trzech ważnych elementów:

  • Zarządzania warunkami produkcyjnymi, które umożliwia rejestrację danych dotyczących stanu produkcji i zarządzanie warunkami produkcyjnymi, które mogą się zmieniać w zależności od rodzaju tkaniny, atramentu i wytwarzanych produktów końcowych. Dane te mogą służyć do zapewnienia spójności w przypadku powtarzających się zadań oraz uproszczenia możliwości równoległego używania wielu urządzeń drukujących w celu zwiększenia wydajności drukowania i zapewnienia efektywnego rozdzielania zadań.

  • Można stosować kody kreskowe warunków produkcyjnych do wczytywania danych zarządzania warunkami z produkcyjnej bazy danych, aby automatycznie konfigurować zadania. Przyspiesza to konfigurowanie zadań, zmniejsza liczbę błędów człowieka i ułatwia nawet mniej doświadczonym operatorom dostarczanie zadrukowanych tkanin o wysokiej jakości.

  • Wgląd w produkcyjną bazę danych pozwala uzyskać (oprócz warunków produkcyjnych) istotne informacje, w tym dotyczące rzeczywistych wartości produkcyjnych, pracowników produkcyjnych zaangażowanych w proces, czasu produkcji i współczynników awarii. Umożliwia to zarządzanie z użyciem danych w czasie rzeczywistym do lepszego podejmowania decyzji i ciągłej poprawy, w tym obliczania kosztów/zysków i lepszego planowania produkcji.

„Wraz z premierą ekosystemu Mimaki do druku cyfrowego na tekstyliach i odzieży oraz po nawiązaniu współpracy z firmą Bompan we Włoszech pracujemy nad wdrożeniem podejścia opartego na kompletnych systemach do cyfrowej produkcji tekstyliów i odzieży – dodaje van den Broek. - Nie możemy się doczekać opinii odwiedzających targi FESPA, które były pierwszą okazją do zobaczenia naszej linii produkcyjnej tekstyliów w działaniu”.


Opracowano na podstawie informacji firmy Mimaki