Sun Chemical ostrzega przed ewentualną niedostępnością fotoinicjatorów
30 maj 2018 10:25

Na początku maja br. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Graficznych (EuPIA) poinformowało o potencjalnych problemach spowodowanych brakami w dostępności fotoinicjatorów. W związku z powyższym klienci Sun Chemical, wykorzystujący farby UV (w produkcji których fotoinicjatory znajdują zastosowanie) mogą w przyszłości doświadczyć opóźnień w ich dostawie.

Jak podaje Sun Chemical w specjalnym komunikacie, rządowe inicjatywy i regulacje dotyczące ochrony środowiska zmusiły wielu dostawców fotoinicjatorów do zaprzestania lub ograniczenia produkcji na określony czas. Ponadto wykorzystanie zapisów o działaniu siły wyższej (force majeure) przez część fabryk doprowadziło do niezaplanowanych przerw w produkcji i wdrożeniu prac konserwacyjnych.
„Pracujemy ciężko, by zabezpieczyć ciągłość dostaw i złagodzić potencjalne braki na rynku fotoinicjatorów, wdrażając nowe ich odmiany i poszukując nowych kanałów dostępności – mówi Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu i członek zarządu Sun Chemical. – W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy naszych klientów do kontaktu z lokalnymi przedstawicielami handlowymi, którzy przedstawią im szczegółowe informacje na ten temat.”

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical