Poznaliśmy wyniki VII edycji Raportu KPMG i PBKG
19 wrz 2018 13:35

18 września br. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miała miejsce prezentacja VII edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Po raz pierwszy – pod kierownictwem dr. Wiesława Cetery – badanie zrealizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIB UW), we współpracy z KPMG i PBKG, inicjatorami projektu regularnego publikowania raportów o stanie naszej branży.

Choć z najnowszej edycji badania płynie pozytywny przekaz - wstępne dane GUS oraz wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby raportu pozwalają ocenić, że produkcja sprzedana całego sektora poligraficznego w Polsce w 2017 roku wzrosła o 5,9 proc. r/r i wyniosła 15,4 mld zł – to autorzy wskazują też kilka obszarów, które mogą budzić niepokój. Jednym z nich jest wykorzystanie mocy produkcyjnych. W znacznej mierze okres wielkich inwestycji sektor ma już za sobą. Nowe technologie trafiły do Polski przede wszystkim za sprawą europejskich funduszy, które dla naszej branży są już praktycznie niedostępne. Sektor jest nieźle wyposażony, ale aż 46 proc. firm nie wykorzystuje więcej niż 60 proc. posiadanych mocy produkcyjnych. Spore niewykorzystane rezerwy mocy mogą sytuować wyniki finansowe znacznej części firm poligraficznych na krawędzi rentowności. Rzecz jasna, jeśli rezerwy dotyczą segmentów rynku, które w najbliższej perspektywie rozwiną się, to sytuacja się poprawi, ale jeśli nadmiar mocy ulokowany jest w segmentach „zwijających się”, to już dzisiaj trzeba podejmować decyzje dotyczące przyszłości.

Spojrzenie na moce produkcyjne poprzez ich wykorzystanie wyraźnie sugeruje istnienie bądź pojawienie się w bliskiej perspektywie poważnych problemów wśród 46 proc. badanych firm, które nie wykorzystują więcej niż 60 proc. swoich mocy produkcyjnych. Tym samym – zdaniem autorów - potwierdza się hipoteza sugerująca niezgodność możliwości produkcyjnych posiadanych mocy z potrzebami rynku. Nawet nowe technologie poligraficzne mogą być niewykorzystane w przypadku zmian po stronie popytu, np. systematycznego zmniejszania się nakładów, w tym szczególnie w odniesieniu do prasy i czasopism oraz rozwoju nowych technologii druku. Jednocześnie 53 proc. badanych firm spodziewa się, że wykorzystanie mocy produkcyjnych nie zmieni się, 39 proc. uważa, że uda im się lepiej zagospodarować posiadane moce produkcyjne, natomiast 8 proc. spodziewa się dalszego spadku wykorzystania swoich zasobów technologicznych.

Prezentacji VII edycji raportu towarzyszyła interesująca konferencja, w czasie której poruszono wiele istotnych dla branży i palących – jak choćby rosnące w sposób nieprzewidywalny ceny surowców i energii – problemów. Zapowiedziano również, że przed naszym sektorem kolejna fala akwizycji typu venture capital oraz kontynuacja konsolidacji. Szczegółową relację z wydarzenia opublikujemy w październikowej „Poligrafice”.

Pełna wersja raportu do pobrania na stronie PBKG. AN