Szkolenie z technologii hot-stampingu
29 paź 2018 13:46

W dniach 21-22 października, na zaproszenie firmy COMgraph, Zenon Łapiński przeprowadził dwudniowe szkolenie praktyczne i teoretyczne z technologii hot-stampingu.

Pierwszego dnia odbyła się 8-godzinna część teoretyczna. Brały w niej udział 24 osoby ze wszystkich działów firmy (w tym właściciel), które będą zajmowały się wdrażaniem nowej technologii w firmie. W trakcie szkolenia teoretycznego Zenon Łapiński przybliżył słuchaczom m.in. budowę folii do złoceń, parametry technologiczne ważne dla procesu złocenia, omówił wpływ maszyny i jej jakości na jakość i wydajność procesu, opisał rodzaje narzędzi stosowanych w technologii hot-stampingu oraz organizację samego procesu produkcji. Szkolenie obejmowało również omówienie skomplikowanych i efektownych projektów realizowanych w hot-stampingu. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się temat doboru folii pod kątem złoconego motywu i jakości podłoża. Szkolenie teoretyczne zakończyło się testem. Tym, którzy go pozytywnie zaliczyli, zostaną przesłane certyfikaty ukończenia kursu.

W szkoleniu praktycznym z hot-stampingu, przeprowadzonym kolejnego dnia, uczestniczyli tylko operatorzy maszyny i nadzór produkcyjny. Podczas 10-godzinnego szkolenia mieli okazję nauczyć się: prawidłowego wykonania tzw. make-ready, złocenia „na płasko” i reliefowego (z wykorzystaniem matrycy mosiężnej i patrycy) oraz „suchego tłoku”. Uczestnicy dowiedzieli się, jaki wpływ na proces mają parametry maszyny i jak sprawdzać jakość złoconych motywów zgodnie z obowiązującymi standardami. W opinii uczestników szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie i spełniło wszystkie oczekiwania.

Opracowano na podstawie informacji firmy ŁAPIŃSKI