Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego
6 lis 2018 12:30

Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii ma przyjemność poinformować o III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, który będzie realizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie dziękujemy za bardzo liczny udział uczniów z Państwa szkół w zeszłych edycjach konkursu. Liczymy, że również w tym roku konkurs będzie cieszył się tak dużym powodzeniem wśród Państwa uczniów. Wierzymy, że tego typu inicjatywa na rzecz kształcenia uczniów szkół średnich i przyszłych studentów specjalności Technologia Poligrafii przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów zagadnieniami nowoczesnej poligrafii oraz do integracji poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego.

Pierwsze 2 etapy konkursu będą realizowane za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej poza normalną procedurą konkursową.

Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2019/2020.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,

  • 15 grudnia 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,

  • 15 marca 2019 r. o godzinie 12.00 - etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2019.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe znajdą Państwo również za pośrednictwem strony internetowej https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia.

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w tym konkursie!

Zakład Technologii Poligraficznych PW