Arctic Paper planuje wyłączenie maszyny w Grycksbo
16 lis 2018 09:59

Zarząd Arctic Paper SA podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych dotyczących wyłączenia z produkcji najmniejszej z trzech maszyn papierniczych w papierni Grycksbo w Szwecji. Planowane wyłączenie może mieć wpływ na 25 stanowisk w papierni. Plan ma zostać wdrożony w pierwszym kwartale 2019 roku.

Przeznaczona do wyłączenia maszyna papiernicza (PM7) wytwarza papier powlekany i dysponuje wydajnością na poziomie 45 000 ton, przy łącznych zdolnościach produkcyjnych papierni w Grycksbo wynoszących 265 000 ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych PM7 było w ostatnich latach niskie, jest ona jednocześnie mniej wydajna oraz droższa w obsłudze niż pozostałe dwie maszyny papiernicze w Grycksbo - PM 9 i PM10. Papiernia w Grycksbo zatrudnia obecnie 340 osób.

„Jesteśmy optymistyczni co do przyszłości papieru graficznego i mamy jasną strategię rozwoju dla papierni w Grycksbo. Żałujemy, że plan oznaczać będzie zwolnienia, ale wyłączenie PM7 i skoncentrowanie produkcji na dwóch pozostałych maszynach jest niezbędne dla wzmocnienia konkurencyjności Arctic Paper Grycksbo” – powiedział Per Skoglund, prezes zarządu Arctic Paper SA.

Niższe zatrudnienie wpłynie na obniżkę kosztów, co będzie miało wpływ na wyniki Grupy w drugiej połowie 2019 roku.

Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper