Już 200 osób skorzystało ze szkoleń firmy ŁAPIŃSKI
26 lis 2018 10:11

Firma ŁAPIŃSKI - w oparciu o wiedzę i doświadczenie jej właściciela, Zenona Łapińskiego - od ponad 3 lat prowadzi autorskie szkolenia sprzedażowe i z technologii hot-stampingu.

Szkolenia sprzedażowe są kierowane do firm, które chcą skuteczniej rywalizować z konkurencją i realizować swoje cele sprzedażowe. Tematyka szkoleń uwzględnia specyfikę rynku poligraficznego. Uczestnicy dowiadują się m.in., jak właściwie oferować klientom możliwości technologii złocenia na gorąco oraz nabywają umiejętności niezbędnych do budowania właściwych relacji z klientami, pozyskiwania nowych i utrzymywania obecnych.

Szkolenia z technologii hot-stampingu:

-      w Akademii Hot-Stampingu w Warszawie, gdzie realizowany jest program szkoleń teoretycznych na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnim i eksperckim; część praktyczna jest przeprowadzana w siedzibie klienta, na jego maszynie złocącej;

-      w ramach programu „Hot-stamping w poligrafii”, realizowanego u klienta. Najczęściej szkolenie trwa dwa dni: dzień pierwszy jest poświęcony części teoretycznej, dzień drugi - praktycznej, bezpośrednio na produkcji, z wykorzystaniem maszyny klienta. Po zakończeniu takiego szkolenia jego uczestnik posiada umiejętności i wiedzę na temat realizowania większości projektów uszlachetnianych z zastosowaniem technologii hot-stampingu.

Wszystkie szkolenia przeprowadzane przez firmę ŁAPIŃSKI kończą się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojenia materiału. Uczestnicy, którzy zakończyli go wynikiem pozytywnym, otrzymują certyfikaty potwierdzające zaliczenie szkolenia.

Opracowano na podstawie informacji firmy ŁAPIŃSKI