Zanders kontynuuje działalność produkcyjną
30 lis 2018 10:03

Światowy producent specjalistycznych papierów i kartonów, firma Zanders, będzie kontynuował produkcję specjalistycznych papierów i kartonów.

1 grudnia 2018 r. firma zostanie przejęta przez nową spółkę Zanders-Paper GmbH, zespół kierowany przez norweskiego biznesmena Terje Haglunda.

Latem tego roku firma Zanders rozpoczęła  postępowanie upadłościowe, podejmując szereg działań mających na celu kontynuację działalności i zabezpieczenie produkcji w Bergisch Gladbach (Niemcy). 

Dr Marc d'Avoine, zarządca masy upadłościowej w Zanders, ogłosił, że prowadzone dotychczas negocjacje zakończyły się sukcesem: „Cieszymy się, że przejęcie zostanie dokonane przez specjalistów z branży papierniczej, mających wieloletnie doświadczenie na rynku; w ten sposób zapewniona zostanie kontynuacja produkcji papieru”.

Jak zapowiada syndyk masy upadłościowej, Terje Haglund i jego zespół wkrótce przedstawią się opinii publicznej. Przejęcie przez partnera już pracującego przy produkcji papieru jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla firmy Zanders: „Dzięki wspólnemu know-how istnieją bardzo dobre warunki dla długofalowego zabezpieczenia produkcji w Bergisch Gladbach”.

W zakładach będzie zatrudnionych około 300 spośród obecnych pracowników, blisko 150 osób musi opuścić firmę. Tym, których to dotyczy, wypłacana będzie znaczna część wynagrodzenia przez kolejnych 7 miesięcy, otrzymają również pomoc w poszukiwaniu pracy.

Na podstawie informacji firmy Zanders opracowała BZ