Labels Open Day w firmie Konica Minolta
5 mar 2019 10:31

Blisko setka osób reprezentujących branżę poligraficzną, głównie segment etykietowy, wzięła udział w spotkaniu Labels Open Day. Wydarzenie, zorganizowane przez firmę Konica Minolta wraz z jej partnerami technologicznymi (Avery Dennison i Grafisk Maskinfabrik), odbyło się 14 lutego br. w jej warszawskim centrum demonstracyjnym. Podczas spotkania firma Konica Minolta przedstawiła swoją filozofię działania dla tego segmentu rynkowego. Ważnym akcentem Labels Open Day było podpisanie kontraktu na nową maszynę do cyfrowej produkcji etykiet – Accurio Label 190 z drukarnią Grafpress z Olkusza.

Mówi Mateusz Woźniak, dyrektor ds. sprzedaży urządzeń produkcyjnych Konica Minolta Business Solutions Polska: „Nasza firma przez wiele lat dostarczała rozwiązania biurowe, nieco później – ogromny potencjał naszych urządzeń produkcyjnych odkryły także drukarnie komercyjne czy dziełowe, dla których stworzyliśmy szereg linii produktowych. Kolejnym krokiem umacniania naszej obecności na szeroko pojętym rynku poligraficznym było pojawienie się w roku 2013 w ofercie Konica Minolta pierwszej maszyny dedykowanej produkcji etykiet. W kolejnych latach wdrożyliśmy setki urządzeń w drukarniach etykietowych z całego świata, realizując przy tym filozofię, która jest podstawą działania naszej firmy: ukierunkowanie na klienta, wspólną z nim pracę nad rozwijaniem obecnych i wdrażaniem nowych rozwiązań i modeli biznesowych, budowanie wartości dodanej dla końcowego użytkownika i pomoc klientom w wyróżnieniu się w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Wydarzeniami takimi jak Labels Open Day chcemy dotrzeć do szerszego audytorium z naszą wizją i propozycją innowacyjnego podejścia do biznesu, który może gwarantować sukces. Zaproszenie do współpracy przy tej okazji naszych partnerów miało nam pomóc w zbudowaniu swego rodzaju centrum kompetencji, z którego nasi klienci będą mogli korzystać w rozbudowany sposób, zgodnie z ich potrzebami”.
Założenia filozofii działania Konica Minolta znalazły się w prezentacji wygłoszonej przez Mateusza Woźniaka. Wskazał w niej obecne trendy i zjawiska, determinujące rozwój rynku etykiet, m.in. coraz powszechniejsze zastosowanie technologii cyfrowych – nie tylko w kontekście drukowania, ale też wprowadzania dodatkowych elementów takich jak tzw. augmented reality.
Do jego słów w naturalny sposób nawiązał gość specjalny Labels Open Day – dr Iwo Zmyślony reprezentujący School of Form/SPWS. W swojej prezentacji zatytułowanej „Bądź zwinny albo giń! Segmentacja w poligrafii” przedstawił on szereg czynników, także natury antropologicznej, wpływających na zmiany w zachowaniach konsumenta, a co się z tym wiąże – decydujących także o być albo nie być wielu firm poligraficznych. Wskazał m.in. na nieuchronność głębokich przemian na całym rynku i podkreślił fakt, że przetrwają na nim tylko najbardziej elastyczni w działaniu i zorientowani na klienta gracze. W rezultacie już niedługo zmieni się całe spektrum usług drukarskich i model ich świadczenia. Wiele miejsca w swojej prezentacji Iwo Zmyślony poświęcił takim zagadnieniom jak świat VUCA (gdzie dominują zmienność, niepewność, złożoność i niejasność) czy paradoks eksperta; ekonomia doświadczeń, projektowanie usług i doświadczenia użytkownika; segmentyzacja, kastomizacja, personalizacja czy wykorzystanie tzw. big data w codziennej działalności. Podkreślał, że zarówno w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów i rozwiązań, jak też utrzymania właściwych relacji z konsumentem ich dostawcy będą musieli zwracać szczególną uwagę na takie aspekty jak: interakcja z odbiorcą, autentyzm, co-branding, niszowość i segmentacja oferty. Jak dodał, wnioski te dotyczą również firm z branży poligraficznej i ich przyszłości na stale zmieniającym się rynku.
„Cieszymy się, że wiele wątków, jakie znalazły się w prezentacji dr Iwo Zmyślonego, wpisuje się w filozofię działania Konica Minolta – mówi Mateusz Woźniak. – To pokazuje bowiem, że założenia, jakie nam przyświecają w kreowaniu zupełnie nowych standardów współpracy z klientami, oferowania im całego spektrum kompetencji i wiedzy, wdrażania nieszablonowych, opartych na ko-kreacji rozwiązań, są słuszne i wychodzą naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości rynkowej”.
Jak dodaje Jarosław Krasnodębski, koordynator ds. sprzedaży rozwiązań druku przemysłowego Konica Minolta Business Solutions Polska, coraz więcej klientów – także z Polski – pozytywnie odbiera to nowatorskie podejście, czego efektem są kolejne projekty biznesowe i wdrożenia maszyn marki Konica Minolta w na rodzimym rynku: „Nawiązując do przytoczonego kilka razy w wystąpieniu dr Iwo Zmyślonego terminu customer centricity, w naszej firmie wszystko rozpoczyna się właśnie od klienta. Jako firma technologiczna, która myślami i działaniami wybiega w przyszłość, to na nim chcemy być skoncentrowani – jego obecnych, ale także przyszłych potrzebach. Stąd szereg kroków, które zawsze poprzedzają tworzoną przez nas ofertę: badamy i mierzymy rynek, na którym działa klient, dostrzegając jego szanse i zagrożenia. Następnie przedstawiamy kompleksowe, „holistyczne” rozwiązanie, dobierając do współpracy najlepszych partnerów. Spotkanie Labels Open Day miało zatem stanowić inspirację dla naszych klientów, ale też przynieść próbę odpowiedzi na rodzące się z tyłu głowy pytania. Finalnie zaś – obrazować praktyczną stronę cyfrowej produkcji”.
Jedną z drukarń, jakie zaufały marce Konica Minolta i jej biznesowemu podejściu, jest firma Grafpress z Olkusza. Podczas lutowego wydarzenia jej właściciel – Łukasz Kajda w symboliczny sposób podpisał umowę zakupu maszyny Accurio Label 190, za którą - od strony Konica Minolta – odpowiedzialny był Jarosław Krasnodębski. Od chwili pojawienia się na targach Labelexpo 2017 model ten zdobywa coraz większą popularność.
Łukasz Kajda potwierdza: „Decydując się na inwestycję w nową maszynę do produkcji etykiet, uważnie obserwowaliśmy rynek i dostępne na nim rozwiązania. Maszyna Acurio Label 190, także w kontekście kolejnych jej wdrożeń w drukarniach z całego świata, okazała się sprawdzoną propozycją: zaawansowaną technologicznie, a jednocześnie zapewniającą wysoką jakość, wydajność i elastyczność produkcyjną. Jesteśmy przekonani, że będzie ona stanowić znaczące wzmocnienie naszego parku sprzętowego”.
Labels Open Day był też okazją do zaprezentowania swojej oferty przez partnerów technologicznych Konica Minolta. I tak firma Grafisk Maskinfabrik zaprezentowała – po raz pierwszy w Europie – kompaktowy konwerter DC330 MINI. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Michała Pawelę – menedżera produktu Grafisk Maskinfabrik, mieli też możliwość obejrzeć maszynę.
Z kolei o podłożach znajdujących zastosowanie w cyfrowym druku etykiet opowiedział Piotr Krassowski, technical consultant NEE w firmie Avery Dennison.
Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta

cript>