Sun Chemical na European Coatings Show 2019
27 mar 2019 10:08

Firma Sun Chemical wzięła aktywny udział w zakończonych niedawno targach European Coatings Show, odbywających się w dniach 19-21 marca w Norymberdze. Jej eksperci wygłosili kilka referatów w ramach towarzyszących wystawie sesji technicznych. Targi były też okazją do zademonstrowania wiedzy technologicznej i wieloletnich doświadczeń Sun Chemical w obszarze produkcji pigmentów i żywic przemysłowych.
„Tegoroczne targi European Coatings Show i udział w nich firmy Sun Chemical oceniamy bardzo pozytywnie – mówi Michael Venturini, dyrektor ds. marketingu w dziale powłok Sun Chemical Performance Pigments. – Z jednej strony odnotowaliśmy bardzo duży ruch na naszym stoisku, co pozwoliło na bezpośredni kontakt i liczne spotkania z obecnymi i potencjalnymi klientami, twórcami receptur chemicznych oraz specjalistami ds. aplikacji przemysłowych z różnych segmentów rynku, np. motoryzacyjnego, architektonicznego czy też proszków i powłok przemysłowych. Impreza była także świetną okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami z osobami zajmującymi się tworzeniem receptur, co pozwoliło wzbogacić ich podstawową wiedzę w zakresie optyki i nauki o pigmentach”.
Podczas towarzyszących targom sesji konferencyjnych eksperci Sun Chemical wystąpili z kilkoma prezentacjami edukacyjnymi, dotyczącymi najważniejszych rodzajów pigmentów i dodatków znajdujących zastosowanie przy produkcji powłok.
Anthony Rohrer – specjalista ds. pigmentów efektowych przedstawił referat zatytułowany „Wprowadzenie do zastosowania pigmentów metalicznych SunMICA i Benda-Lutz w powłokach”. Przybliżył w nim tematykę pigmentów efektowych, a następnie szczegółowo omówił różne rodzaje pigmentów perłowych i metalicznych. Wśród poruszonych przez niego zagadnień znalazły się też m.in.: optyka, lustra, odbicia wielowarstwowe, teoria kolorów interferencyjnych, techniki mierzenia wielkości cząstek oraz wytyczne w obszarze receptur chemicznych.
Alex Gibson – specjalista ds. pigmentów wysokojakościowych przedstawił w swoim referacie dwie linie pigmentów wytwarzanych przez Sun Chemical: Quindo i Fanchon. Jego wystąpienie uwzględniało podstawowe informacje odnośnie do zasad właściwego doboru pigmentów o wysokiej wartości dodanej, optymalizacji dyspersji, a także rozwiązywania problemów i wyzwań związanych z kolorystyką. Na zakończenie przedstawił najnowsze udoskonalenia w kilku oferowanych przez Sun Chemical pigmentach: Quinacridone Red 122, Perylene Red 179, Yellow 139 i Yellow 151.
Akinori Takahashi, chemik pracujący w zespole technicznym Sun Chemical ds. polimerów, przygotował z myślą o uczestnikach European Coatings Show prezentację zatytułowaną „Seria DICNATE SG – bezkobaltowe suszenie rozpuszczalnikowych i wodnych farb alkidowych”. Była ona skierowana do twórców receptur, którzy działają w tym obszarze rynkowym. Referat skupiał się na wprowadzonym właśnie przez Sun Chemical na rynek nowym, zmodyfikowanym, bazującym na karboksylanie manganu rozwiązaniu do suszenia. Akinori Takahashi przedstawił też wpływ nowych ligandów aminowych na właściwości katalityczne nowego rozwiązania do suszenia.
Ostatnim z prelegentów, którzy wzięli udział w European Coatings Show z ramienia Sun Chemical, był Martin Bajer – technical account manager w dziale powłok. Wystąpił on z referatem zatytułowanym „Benda-Lutz SPLENDAL VMP – powłoki zewnętrzne i wewnętrzne dla branży motoryzacyjnej”. Omówił w nim odbicie dyfuzyjne i lustrzane oraz optyczne różnice pomiędzy VMP i powłokami bazującymi na zmielonym aluminium. Przedstawił też ofertę rynkową firmy Sun Chemical i metody zastosowania jej produktów w kontekście wnętrz czy kół samochodowych. Martin Bajer przybliżył także słuchaczom wytyczne dotyczące receptur wodnych i rozpuszczalnikowych powłok VMP.

Opracowano na podstawie informacji firmy Sun Chemical