Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego Domino Printing Sciences
3 maj 2019 09:21

Po 22 latach sukcesów w Domino Printing Sciences prezes Nigel Bond (61 lat) ustępuje ze stanowiska po przejściu na emeryturę pod koniec marca 2019 roku. Robert Pulford, pełniący dotychczas funkcję dyrektora zarządzającego (managing director) Domino's Digital Printing Solutions Division, został mianowany przez firmę na stanowisko dyrektora generalnego (CEO).

Pod kierownictwem Nigela Bonda, producent drukarek przemysłowych Domino wygrał wiele nagród Queen's Awards za innowacje i eksport, a jego wartość wzrosła z 75 milionów funtów do 1 miliarda funtów w momencie przejęcia firmy przez Brother Industries w 2015 r. Przewodnicząc ponad 20 procesom przejęć, Bond nadzorował również włączenie do działalności Domino producentów technologii, takich jak Sator Laser i Citronix, oraz byłych partnerów dystrybucyjnych Domino Sweden i Domino MarqueTDI w Portugalii. W ramach umowy z firmą Brother zapewnił sobie również znaczące inwestycje w produkty i usługi w zakresie druku cyfrowego oraz znakowania, wspierając długoterminowe cele wzrostu i oferując większą elastyczność.

" Jestem dumny, że przez ponad 20 niezapomnianych lat pracy w firmie Domino przewodziłem tak zaangażowanemu i utalentowanemu zespołowi, który kreował innowacje i produkował przełomowe i nagradzane technologie" - mówi Nigel Bond. - Cieszę się, że Robert Pulford obejmie stanowisko dyrektora generalnego. Jest silnym liderem z udokumentowaną historią sukcesu zarówno w firmie Domino, jak i poza nią".

Związany z firmą Domino od 23 lat, Robert Pulford jest częścią zespołu kierowniczego Grupy Domino od 14 lat, zaś od 6 lat kieruje działem rozwiązań w zakresie druku cyfrowego (Digital Printing Solutions). Odpowiadał za rozwój produktów na rynkach druku bezpośredniego, etykiet i opakowań, a także innych, szerszych zastosowań przemysłowych. Dołączając jako szef serwisu, a następnie stając się dyrektorem generalnym w brytyjskim oddziale firmy, Pulford pełnił również inne funkcje w Domino, w tym zarządcze, takie jak dyrektor generalny europejskiego oddziału Domino, jak również kierował programem rozwoju nowych produktów dla Domino i-Tech oraz uczestniczył w integracji wielu przejęć.

"Jestem zaszczycony objęciem stanowiska dyrektora generalnego i czekam na kontynuację dziedzictwa Nigela – komentuje swoje powołanie Robert Pulford. - Moim celem jest wspieranie całego zespołu, aby stymulować rozwój firmy we wszystkich obszarach i budować reputację Domino jako wiodącego dostawcy sprzętu do kodowania i znakowania oraz druku cyfrowego".

Opracowano na podstawie inf. firmy Domino