German Sacristan dołącza do Keypoint Intelligence – InfoTrends
9 maj 2019 13:35

Do firmy badawczej Keypoint Intelligence – InfoTrends, specjalizującej się w rynku poligraficzno-opakowaniowym, dołącza German Sacristan w roli dyrektora Production Print & Media Group, który będzie wspierał klientów firmy strategicznym doradztwem go-to-market w zakresie druku produkcyjnego w poligrafii i podobnych segmentach przemysłu. Do jego obowiązków należy prowadzenie badań rynkowych, prognoz branżowych i technologicznych, doradztwo i rozwój analiz na zamówienie, redagowanie treści dotyczących technologii, a także wsparcie klientów w zakresie produkcji druku cyfrowego.

„German jest doskonałym partnerem i mocnym atutem naszej grupy - powiedział Ron Gilboa, dyrektor grupy ds. technologii produkcji w Keypoint Intelligence - InfoTrends. - Pracując w branży druku cyfrowego od 1997 roku w różnych działach sprzedaży, rozwoju biznesu i zarządzania w firmach takich jak Xerox, Creo i Kodak, stanowi cenny nabytek dla naszego zespołu.”

W ciągu 8 lat pracy w firmie Kodak German Sacristan z powodzeniem kierował zespołem ds. rozwoju biznesu i doradztwa dla klientów w Europie i obu Amerykach. Podczas pracy w firmie Xerox został wyróżniony jako wiceprezes ds. sprzedaży. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora generalnego Hiti Digital, tajwańskiego dostawcy drukarek.

German Sacristan jest liderem w dziedzinie druku cyfrowego, autorem książki i licznych artykułów, prowadził także wysoko oceniane seminaria na całym świecie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Keypoint Intelligence – InfoTrends