Onlineprinters świętuje 15 lat działalności e-commerce
17 maj 2019 14:05

Grupa Onlineprinters świętuje swoje 15-letnie urodziny nowym rekordem: przedsiębiorstwo, które wywodzi się z rodzinnej drukarni, a dzisiaj należy do wiodących drukarń internetowych w Europie, wytworzyło w ubiegłym roku ponad 3,2 mld indywidualnych produktów poligraficznych i osiągnęło obrót o wysokości ponad 200 mln euro. Od powstania przedsiębiorstwa ponad milion klientów biznesowych dokonało zakupów online. Swoją przyszłość przedsiębiorstwo widzi w marketingu opartym na analizie danych oraz zakupach „One-Stop-Shopping”.

„Na początku byliśmy drukarnią, która korzystała z e-commerce, dzisiaj jesteśmy przedsiębiorstwem e-commerce, które drukuje - definiuje proces transformacji firmy dr Michael Fries, CEO w Onlineprinters. - Onlineprinters był jednym z pierwszych w Europie sklepów online oferujących produkty poligraficzne i jako jedyna z dużych drukarń internetowych wywodzi się z rzemieślniczej, lokalnej drukarni. Przy tym przeprowadziliśmy kompletną zmianę paradygmatów: od zera do stu procent online”.

W tym czasie drukarnia internetowa konsekwentnie się rozwijała i z sukcesem zdobywała rynki międzynarodowe. Od 2008 r. przedsiębiorstwo sprzedaje pod marką Onlineprinters swoje produkty poligraficzne w 30 krajach – dzięki temu udział w obrocie z rynków europejskich stale wzrasta. W roku 2017 drukarnia internetowa przejęła lidera na rynku brytyjskim, firmę Solopress, w styczniu 2018 r. miało miejsce przejęcie duńskiej drukarni online LaserTryk, która wiedzie prym w Skandynawii. „Dzięki konsekwentnej strategii internacjonalizacji dzisiaj Grupa Onlineprinters należy do trzech największych drukarń internetowych w Europie i cieszy się świetną kondycją - mówi Christian Würst, CCO Grupy Onlineprinters. - Jesteśmy popularni także jako pracodawca i zatrudniamy ponad 1500 dobrze wykształconych pracowników w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce. Ciągle szukamy też nowych talentów. Od kilku lat oferujemy staże z marketingu internetowego, które cieszą się dużą popularnością”.

„Z sukcesem udało nam się wykorzystać ogromną moc digitalizacji - podkreślają Fries i Würst - gdyż w naszym przedsiębiorstwie aktywnie realizowaliśmy zmiany strukturalne i kulturowe i tym samym zagwarantowaliśmy jego konkurencyjność. Stale zajmujemy się innowacjami, analizujemy rynki, nasze dane oraz wypróbowujemy nowe technologie. W ten sposób możemy dotrzeć do naszych klientów, np. poprzez zoptymalizowane działania marketingowe”.

Ważnym elementem tego stałego procesu udoskonalania jest droga od modelu biznesowego skoncentrowanego na produkcie do skupienia się na potrzebach konsumentów. „Idea sklepu internetowego, wykorzystywanego wyłącznie jako cyfrowy kanał dystrybucyjny, jest już przestarzała - podkreśla dr Michael Fries. - Właśnie w obszarze B2B klienci muszą otrzymać dużo więcej niż tylko czysty zakup produktu.” Dlatego rozwój Onlineprinters odbywa się od sklepu do platformy cyfrowej. Łączy ona marketing, dystrybucję oraz usługi i oferuje klientom dużo więcej niż tylko zakup produktów poligraficznych za pomocą jednego kliknięcia myszką. Dzięki inteligentnie połączonym informacjom klienci otrzymują dopasowane propozycje innych produktów i usług, które doskonale uzupełniają portfolio. „W ramach naszej oferty „One-Stop Shopping” łączymy wiele produktów w naszym portfolio i jesteśmy tym samym całościowym dostawcą drukowanej reklamy”- mówi Christian Würst.

Opracowano na podstawie informacji firmy Onlineprinters