Festiwal Wolności w Muzeum Drukarstwa
20 maj 2019 14:22

W 2019 roku przypada 30. rocznica wolnych wyborów 4 czerwca 1989 – Święto Wolności. Do wygrania wyborów przyczyniło się wiele wydarzeń: wizyta Jana Pawła II w 1988 roku, ruch strajkowy, rozmowy plityków w Magdalence, spotkania tzw. Okrągłego Stołu.

Jednym z rych wydarzeń był niezależny ruch wydawniczy, drugoobiegowy, tworzony od 1976 r. jako kontynuacja wydawania druków w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Znaczący udział w tworzeniu konspiracyjnych drukarń lub drukowaniu w oficjalnych drukarniach mieli drukarze, poligrafowie.

Muzeum Drukarstwa przygotowuje Festiwal Wolności od 1 do 16 czerwca.

Obchody festiwalowe rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 12.00 obchodami Dnia Drukarza organizowanymi wspólnie z Sekcją Poligrafów SIMP. Zostaną zaprezentowane powielacz Multigraph i sitodruk oraz wydawnictwa drugoobiegowe z muzealnej kolekcji. Będzie okazja do spotkania i powspominania tamtych czasów. Muzeum przygotuje specjalny druk okolicznościowy drukowany na wyjątkowej prasie.

W następnych dniach są planowane:

  • 4 czerwca Święto Wolności – Muzeum czynne w godzinach 10.00-20.00. Prezentacja powielaczy oraz druków bezdebitowych i ulotek

  • 8 czerwca, godz. 12.00 – spotkanie z Wojciechem Kochlewskim, założycielem podziemnej drukarni

  • 15 czerwca, godz. 12.00 – spotkanie z Mirosławem Chojeckim i Andrzejem Newelskim (założyciel NSZZ w TVP)

Muzeum Drukarstwa zaprasza!

Opracowano na podstawie informacji MDW